Sunday, January 29, 2012

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏တရားေတာ္မ်ား ၂

၁။ ၂၇-၃-၁၉၅၄  ခႏၶာကိုယ္အတြြင္းဆရာမရွိ တပည္.မရွိေအာင္ က်င္.ရမည္.တရား
၂။ ၂၉-၃-၁၉၅၄  ေမ့ေလ်ာ႔ျခင္းေဘးအႀကီးဆံုးတရား
၃။ ၁၈-၅-၁၉၅၄  ေရႊျမင္းဦးထြန္းလႈိင္+ေဒၚသိန္းတုိ.၏သားရွင္ၿပဳအလွဴမဂၤလာ
၄။ ၂၄-၁-၁၉၅၅  ေသာတာပန္တည္ၿခင္းအေၾကာင္းတရားေတာ္
၅။ ၂၅-၁-၁၉၅၅ သတိႏွင့္ဆား ဥပမာၿပ
၆။ ၂၉-၁-၁၉၅၅  ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၵာ ေမး၊ေၿဖ
၇။ ၈-၂-၁၉၅၅  ပုထုဇဥ္ႏွင့္ အရိယာတုိ႔ရွာမွီးျခင္းမတူညီၾကပုံ(ပရိေယသနသုတ္)
၈။ ၁၁-၂-၁၉၅၅  အေသခ်င္းဆက္ေနတာ သံသရာ တရားေတာ္
၉။ ၁၂-၂-၁၉၅၅ ၀ိပရိဏာမ ဒုကၡသိ၍ အ၀ိပရိဏာမ။ နိေရာဓကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း
၁၀။ ၁၃-၂-၁၉၅၅ ဥာဏ္သုံးဥာဏ္နွင့္နိဗၺာန္ေရာက္ပုံ

------------------------------------------------------------------------------------
၁။ ၁၅-၂-၁၉၅၅  ၀ႆကာရပုဏၰားႏွင့့္ ရွင္အာနႏၵာ အေမး၊အေျဖ
၂။ ၁၆-၂-၁၉၅၅ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာနိဗၺာန္အေၾကာင္း႐ွင္းၿပပုံ တရား
၃။ ၈-၉-၁၉၅၅    ေ၀ဒနာ(၃)ပါးကုိ ငါးမွ်ားခ်ိတ္ ဥပမာၿပတရားေတာ္
၄။ ၁-၁၁-၁၉၅၅ ေသာတာပန္အဂၤါ (၇) ပါး တရားေတာ္
၅။ ၄-၃-၁၉၅၆    ၀ိရိယအကူအညီျဖင့္ သမာဓိ။ ပညာ မဂၢင္ဆိုက္ေအာင္ လုပ္ၾကပါ (မဟာမိတၲရဟန္း၀တၲဳ)
၆။ ၉-၇-၁၉၅၆    သစၥာတရားနာမႈ ႏွလုံးသြင္းမွန္မႈ တရားေတာ္ (၁)
၇။ ၁၀-၇-၁၉၅၆  သစၥာတရားနာမႈ ႏွလုံးသြင္းမွန္မႈ တရားေတာ္ (၂)
၈။ ၁၁-၇-၁၉၅၆  သစၥာတရားနာမႈ ႏွလုံးသြင္းမွန္မႈ တရားေတာ္ (၃)
၉။ ၈-၁၀-၁၉၅၆  တရားအားထုတ္ေသာပုဂၢဳိလ္တို႕သည္လိပ္ကဲ့သို႕က်င့္ရမည္
၁၀။ ၁၁-၁၀-၁၉၅၆    ေဇာတိက ဥပမာၿပ
------------------------------------------------------------------------
၁။ ၁၃-၁၀-၁၉၅၆ သီလ သမာဓိ ပညာ အေရးႀကီးပုံ မဟာမိတၲရဟန္း
၂။ ၁၄-၁၀-၁၉၅၆ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြလုပ္ရမည္. တရားေတာ္
၃။ ၁၅-၁၀-၁၉၅၆ ဒုကၡြကုိပုိင္းျခားသိရွိၾကရန္
၄။ ၁၂-၁၁-၁၉၅၆ ၀ိပႆနာရႈေသာပုဂၢဳိလ္တို႔၏မွတ္တိုင္တရား
၅။ ၁၈-၁၁-၁၉၅၆ ၀ိတက္္ ၀ိစာရ ရႈနည္း ဆီခြက္မဖိတ္တရားေတာ္
၆။ - -၁၉၅၆     ဓမၼႏွင့္ အႏုဓမၼရွင္း တရားေတာ္
၇။ ၇-၇-၁၉၅၇    ဆင္ေသႏွင့္ က်ီးမုိက္ တရားေတာ္ (အရိႏၲမႏွင့္ ေသာနက၀ထၴဳ)
၈။ ၁၁-၇-၁၉၅၇ နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လွ်င္ ကုိယ္စိတ္ကုိ ရႈမွတ္ၾကပါ(၁)
၉။ ၁၂-၇-၁၉၅၇  နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လွ်င္ ကုိယ္စိတ္ကုိ ရႈမွတ္ၾကပါ(၂)
၁၀။ ၁၀-၁၀-၁၉၅၇       မီးရထား ဘူတာစဥ္ ဥပမာျပ အဘိဏွသုတ္
၁၁။ ၁၁-၁၀-၁၉၅၇         ၀ိပႆနာေယာဂီေလးမ်ဳိး တရားေတာ္
--------------------------------------------------------------------
၁။ ၃-၁၂-၁၉၅၇  နကုလမာတာ နကုလပီတာ ဥပမာျပ တရားေတာ္(၁)
၂။ ၄-၁၂-၁၉၅၇  နကုလမာတာ နကုလပီတာ ဥပမာျပ တရားေတာ္(၂)
၃။ ၄-၁၂-၁၉၅၇  ပသာဒစကၡဳ ဥာဏစကၡဳ အလုပ္ေပးတရားေတာ္
၄။ ၅-၁၂-၁၉၅၇  ေ၀ဒနာႏုပႆနာ သတိပဌာန္
၅။ ၆-၁၂-၁၉၅၇  ဒုကၡသစၥာအနက္မွ ပိဠနေဌာ တရားေတာ္(၁)
၆။ ၇-၁၂-၁၉၅၇  ဒုကၡသစၥာအနက္မွ သခၤတေဌာ တရားေတာ္(၂)
၇။ ၈-၁၂-၁၉၅၇  ဒုကၡသစၥာအနက္မွ သႏၲာပေဌာ တရားေတာ္(၃)
၈။ ၉-၁၂-၁၉၅၇  ဒုကၡသစၥာအနက္မွ ၀ိပရိနာမေဌာ တရားေတာ္(၄)
--------------------------------------------------------------------
၁။ ၁၀-၁၂-၁၉၅၇ သမုဒယ သစၥာအနက္မွ အာယုဟနေဌာ တရားေတာ္(၁)
၂။ ၁၁-၁၂-၁၉၅၇ သမုဒယ သစၥာအနက္မွ နိဒါနေဌာ တရားေတာ္(၂)
၃။ ၁၂-၁၂-၁၉၅၇ သမုဒယ သစၥာအနက္မွ သံေယာဂေဌာ တရားေတာ္(၃)
၄။ ၁၃-၁၂-၁၉၅၇ သမုဒယ သစၥာအနက္မွ ဗလိေဗာဓေဌာ တရားေတာ္(၄)
၅။ ၁၄-၁၂-၁၉၅၇ နိေရာဓ သစၥာအနက္မွ နိႆရဏေဌာ တရားေတာ္(၁)
၆။ ၁၅-၁၂-၁၉၅၇ နိေရာဓ သစၥာအနက္မွ ၀ိေ၀ကေဌာ တရားေတာ္(၂)
၇။ ၁၆-၁၂-၁၉၅၇ ယမကရဟန္း ဥပမာၿပ
၈။ ၁၇-၁၂-၁၉၅၇ နိေရာဓ သစၥာအနက္မွ အသခၤတေဌာ တရားေတာ္(၃)
--------------------------------------------------------------------
၁။ ၁၈-၁၂-၁၉၅၇ အဂၢိ၀စၦ ပုဏၰား ဥပမာျပတရားေတာ္
၂။ ၁၉-၁၂-၁၉၅၇ နိေရာဓ သစၥာအနက္မွ အမတေဌာ တရားေတာ္(၄)
၃။ ၂၀-၁၂-၁၉၅၇ မဂၢသစၥာအနက္မွ နိယ်ာနေဌာ တရားေတာ္(၁)
၄။ ၂၂-၁၂-၁၉၅၇ မဂၢသစၥာအနက္မွ ေဟတြတ္္ေဌာ တရားေတာ္(၂)
၅။ ၂၃-၁၂-၁၉၅၇ မဂၢသစၥာအနက္မွ ဒႆနေဌာ တရားေတာ္(၃)
၆။ ၂၄-၁၂-၁၉၅၇ မဂၢသစၥာအနက္မွ အဓိပေတယ် တရားေတာ္(၄)
၇။ ၂၅-၁၂-၁၉၅၇ မဂၢသစၥာအနက္မွ အဓိပေတယ် တရားေတာ္(၅)
၈။ ၂၆-၁၂-၁၉၅၇ ငါစြဲသူစြဲ အစြဲ ႏွစ္ပါးျဖဳတ္ေပးပုံ တရားေတာ္၊ မွန္ႀကည္႕သူႏွင့္ အရိပ္ပမာ
----------------------------------------------------------------------
၁။ ၂၉-၁၂-၁၉၅၇ ကံေလးမ်ဳိးတရားေတာ္ (ေသနိယႏွင္႔ဏၰ)
၂။ ၃၀-၁၂-၁၉၅၇ ဘုရားေျပာေသာ စကားႏွစ္ခြန္းတရားေတာ္
၃။ ၃၁-၁၂-၁၉၅၇ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းႀကီး(၆၀) ဥပမာျပတရားေတာ္
၄။ ၁-၁-၁၉၅၈    ၀ကၠလိ ရဟန္း၀ထၴဳ တရားေတာ္ (၁)
၅။ ၂-၁-၁၉၅၈    ၀ကၠလိ ရဟန္း၀ထၴဳ တရားေတာ္ (၂)
၆။ ၃-၁-၁၉၅၈    ရွင္ဒႆဇိ ရဟန္း၀ထၴဳ တရားေတာ္ (၁)
၇။ ၈-၁-၁၉၅၈   ကိံသုေကာပမသုတ္
၈။ ၉-၁-၁၉၅၈    ပုထုဇဥ္ႏွင့္ အရိယာတုိ.ရွာမွီးျခင္းမတူညီၾကပုံ
၉။ ၁၄-၁-၁၉၅၈  သာေရာပမသုတ္တရားေတာ္(၁)
-------------------------------------------------------------------
၁။ ၂၀-၁-၁၉၅၈  မဓုပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္(၁)
၂။ ၂၁-၁-၁၉၅၈  မဓုပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္(၂)
၃။ ၂၃-၁-၁၉၅၈  ေဒြးဓါ၀ိတကၠသုတ္ တရားေတာ္(၂)
၄။ ၂၄-၁-၁၉၅၈  တဏွာသခၤယသုတ္
၅။ ၂၅-၁-၁၉၅၈ သခၤတႏွင္႔အခၤတရွင္းတရားေတာ
၆။ ၂၅-၁-၁၉၅၈  အနာထပိ႑ိကသုတ္တရားေတာ္
၇။ ၂၆-၁-၁၉၅၈  ေရာဟိတႆသုတ္တရားေတာ္
၈။ ၂၇-၁-၁၉၅၈  သၢျဗဟၼသုတၲန္္တရားေတာ္(၁)
--------------------------------------------------------------------
၇။ ၂-၂-၁၉၅၈    ဆႏၵသုတ္(၃)
၈။ ၃-၂-၁၉၅၈    နေႏၵေကာဝါဒသုတ္
 
-----------------------------------------------------------------------------------
၁။ ၂၄-၃-၁၉၅၈  သမထမလုိ ဝိပႆနာနဲ. နိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္ပုံ သုသိမဝထၴဳ (၁)
၂။ ၂၅-၃-၁၉၅၈  သမထမလုိ ဝိပႆနာနဲ.နိဗၺာန္ေရာက္ႏုိင္ပုံ သုသိမဝထၴဳ (၂)
၄။ ၉-၇-၁၉၅၈    အျမင္မွားေဘး မသူေတာ္ေဘး မသင့္ေစႏွင့္တရားေတာ္
၅။ ၁၀-၇-၁၉၅၈  ပဋိစသမုပၸါဒ္ႏွင့္ ဝိပႆနာတရားေတာ္
၆။ ၁၀-၇-၁၉၅၈   ေဇာ(၇)ႀကိမ္ တရားေတာ္
၇။ ၁၁-၇-၁၉၅၈  သခၤတအဆုံးမွာ နိဗၺာန္ရွိႏုိင္ပုံတရားေတာ္
၈။ ၇-၈-၁၉၅၈    ေဝဒနာခြာျပီးမွအနိစၥေတြ႕ေအာင္ရႈ၊ေသခါနီးေဝဒနာခြာပုံ
၉။ ၈-၈-၁၉၅၈    မွားေသာအက်င့္ႏွင့္ မွန္ေသာအက်င့္ တရားေတာ္ (၁)
၁၀။ ၉-၈-၁၉၅၈  မွားေသာအက်င့္ႏွင့္ မွန္ေသာအက်င့္ တရားေတာ္ (၂)
 

No comments:

Post a Comment

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: