Sunday, March 4, 2012

မွတ္သားဖြယ္ရာမွတ္စုေလးမ်ား

ပုိ႕စ္ေလးကုိ “မွတ္သားဖြယ္ရာမွတ္စုေလးမ်ား” လုိ႔ေခါင္းစဥ္တပ္ထားပါတယ္။ Blog ေတြWedsite ေတြ

ကုိေလွ်ာက္လည္ရင္းေတြ႕လုိ႕ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳက္တာနဲ႕မွတ္စုသေဘာေလးကူးျပီးသိမ္းထားတာေလးေတြ

ပါ... အခုလည္း မဖတ္ရေသးတဲ႕သူေတြလည္းဖတ္ရေအာင္ ရည္ရြယ္ျပီးတစုတေ၀းထဲတင္ေပးလုိက္ပါ

တယ္... ၾကိဳက္တဲ႕သူေတြလည္းကူးသြားၾကေပါ႔... ကူးလာခဲ႕တဲ႕မူရင္းဆုိက္ေတြလည္းမမွတ္မိေတာ႕တာ

မုိ႔မူရင္း ဆုိက္ေတြကုိလည္းျပန္မ ညႊန္းေပးႏုိင္တာကုိေတာ႕နားလည္ခြင္႕လြတ္ပါခင္ဗ်ာ.....၁။ ခႏၶာဉာဏ္စုိက္ သတိလုိက္

ကိုယ့္ခႏၶာ၌၊ သတိစိုက္၊ ဉာဏ္လိုက္ရႈေနလွ်င္။

ကိုယ္မွာျဖစ္ဘိ၊ ျဖစ္တိုင္းသိ၊ သိတိုင္းအပူစင္။

ေရွ႔စိတ္ျဖစ္ဘိ၊ ေနာက္စိတ္သိ၊ သိတိုင္းအပူစင္။

အာရံုႏွင့္ထိ၊ ထိတိုင္းသိ၊ သိတိုင္းအပူစင္။

အပူစင္မွ၊ ျဖစ္ပ်က္ၾက၊ မုခ်အမွန္ျမင္။

အမွန္ျမင္မွ၊ ခ်မ္းသာရ၊ ဒုကၡလြတ္မည္ပင္။  (တိပိဋက ေယာဆရာေတာ္)
၂။ စိတ္စင္ၾကယ္မွ ရုပ္စင္ၾကယ္မည္

ေကာင္းဆိုး ႏွစ္၀၊ ခြဲျခမ္းျပ၊ ဗုဒၶသာသနာ။

ခ်မ္းသာႏွစ္၀၊ လမ္းညႊန္ျပ၊ ဗုဒၶသာသနာ။

စိတ္သန္႔စင္မွ၊ ရုပ္စင္ရ၊ မုခ်ဧကန္သာ။

အျပင္ရုပ္ျပ၊ စင္ကာမွ်၊ တြင္းက စင္ခဲစြာ။  (စစ္ကိုင္းေရႊဟသၤာဆရာေတာ္)
၃။ သူ႔ကုိေစာင္႕ေရွာက္ ကုိယ္႔ဂုဏ္ေျမာက္

သည္းခံ သနား၊ ၀မ္းေျမာက္ျငား၊ ပြားမ်ား ေမတၱာျခံဳ။

သူ႔ကိုေစာင့္ေရွာက္၊ ကိုယ့္ဂုဏ္ေျမာက္၊ ပေပ်ာက္ေဘးရန္ ကိုယ့္မွာလံု။

သူေတာ္သူျမတ္၊ ဤ ၄-ရပ္၊ မခၽြတ္ က်င့္ပါကုန္။  (တိပိဋကဓရ ေယာ-ဆရာေတာ္)
၄။ ျမတ္ေသာ ေသာတာပန္

ေျမတျပင္လံုး၌ ဧကရာဇ္မင္း ျဖစ္ရသည္ထက္၄င္း၊

နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ ေရာက္ရသည္ထက္၄င္း၊

တေလာကလံုးကို အစိုးရသည္ထက္၄င္း၊

ေသာတာပန္ျဖစ္ရျခင္းသည္ ျမတ္၏။  ( ဓမၼပဒ ေလာက၀ဂ္၊ အနာထပိ႑ိကပုတၱကာလ၀တၳဳ)
၅။ ပ်က္စီးေၾကာင္း အညစ္အေၾကးမ်ား

စာေပက်မ္းဂန္ အတတ္ပညာတို႔သည္

မရြတ္ဖတ္ မသရဇၩာယ္ျခင္းလွ်င္ (ပ်က္စီးေၾကာင္း) အညစ္အေၾကးရွိကုန္၏။

အိမ္တို႔သည္

ေၾကာင့္ၾကတစိုက္ မျပဳျပင္ျခင္းလွ်င္ (ပ်က္စီးေၾကာင္း) အညစ္အေၾကးရွိကုန္၏။

ပ်င္းရိျခင္းသည္

အဆင္း-လွပျခင္း၏ (ပ်က္စီးေၾကာင္း) အညစ္အေၾကးမည္၏။

ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္

ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ (ပ်က္စီးေၾကာင္း) အညစ္အေၾကးမည္၏။  (ဓမၼပဒ၊ မလ၀ဂ္၊ လာယုဒါယီ၀တၳဳ)
၆။ မိတ္ေဆြယုတ္

မ်က္ကြယ္၌ အက်ိဳးစီးပြားကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ၊

မ်က္ေမွာက္၌ ခ်စ္ဖြယ္စကားကို ဆိုတတ္ေသာလူကို ၾကဥ္ေရွာင္ရာ၏။

အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ မိတ္ေဆြယုတ္ကို ႏႈတ္ခမ္း၀၌ ႏို႔ရည္လိမ္းက်ံျခင္းရွိေသာ

အဆိပ္ျဖင့္ျပည့္ေသာ အိုးကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႔၍ တည္ေနျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။  ( စြယ္စံုနီတိကထာ)
၇။ မိမိကို္ယ္ ကုိေစာင္႔ေရွာက္ရာ

ေဘးရန္ကို တားဆီးျခင္း အက်ိဳးငွါ ပစၥည္းဥစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။

ပစၥည္းဥစၥာတို႔ထက္လည္း မယားကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။

မယားထက္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာထက္လည္းေကာင္း

မိမိကိုယ္ကို ေန႔စဥ္မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။  ( စြယ္စံုနီတိကထာ)
၈။ စိတ္ကုိေစာင္႕ေရွာက္ရာ

အလြန္သိျမင္ခဲ၍ အလြန္႔အလြန္လည္း သိမ္ေမြ႔လ်က္ ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး

သူက်ခ်င္သည့္ အာရံု၌ က်ေနတတ္သည့္စိတ္ကို ပညာရွိသည္ ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။

လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာကို ရြက္ေဆာင္တတ္၏။  ( ဓမၼပဒ-စိတၱ၀ဂ္)
၉။ ယေန႕ျပဳလုပ္ပါ

ျပဳဖြယ္ကိစၥ ဟူသမွ်ကို ယေန႔ပင္ ျပဳလုပ္ပါ။ (အခ်ိန္မဆြဲပါနဲ႔)

မနက္ျဖန္၌ ေသရမည္ကို အဘယ္သူသည္ သိႏိုင္အံ႔နည္း။

စစ္သည္ဗိုလ္ပါ မ်ားလွစြာေသာ ရွင္ေသမင္းနဲ႔ ငါတို႔မွာ ခ်ိန္းခ်က္ထားမႈ မရွိေခ်။ ခ်ိန္းခ်က္၍ မရေပ။
၁၀။ စိတ္ကြယ္ရာမရွိ

ေလာက၌ မေကာင္းမႈျပဳေသာသူအား စိတ္ကြယ္ရာအ၇ပ္မည္သည္ မရွိ။

မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ မိမိျပဳေသာအမႈကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိ၏။  (တိကအဂၤုတၱိဳရ္၊ ၄-ေဒ၀ဒူတ၀ဂ္)
၁၁။ အျမတ္ဆုံးခ်မ္းသာ

အနာေရာဂါကင္းျခင္းသည္ အႀကီးဆံုးလာဘ္ ျဖစ္၏။

တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးဥစၥာ ျဖစ္၏။

အကၽြမ္းတ၀င္ ခ်စ္ခင္ေသာသူသည္ အေကာင္းဆံုး ေဆြမ်ိဳး ျဖစ္၏။

နိဗၺာန္သည္ အျမတ္ဆံုး ခ်မ္းသာ ျဖစ္၏။  ( ဓမၼပဒ)
၁၂။ အရႈးနဲ႕တူသူမ်ား

ဥစၥာမရွိဘဲလ်က္ အရသာ အစားၾကဴးေသာသူ၊

ခြန္အားမရွိဘဲလ်က္ အသတ္အပုတ္ ႀကိဳက္ေသာသူ၊

ပညာမရွိဘဲလ်က္ စကားလိုလားေသာသူ၊

ဤသူတို႔သည္ အရူးႏွင့္တူကုန္၏။  ( ေလာကနီတိ)
၁၃။ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္း

စႏၵကူးပင္သည္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ္လည္း ေမႊးရနံ႔ကို မစြန္႔။

ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း လူတို႔၏ မ်က္ေမွာက္၌ တင့္တယ္ျခင္းကို မစြန္႔။

ၾကံသည္ ယႏၲရားစက္ျဖင့္ ၾကိတ္ေသာ္လည္း ခ်ိဳေသာအရသာကို မစြန္႔။

ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မစြန္႔။

( ေလာကနီတိ)
၁၄။ တရားကုိမက်င္႔ၾကံလွ်င္

ႏြားရွင္တို႔အား ႏြားတို႔ကို ေရတြက္အပ္ႏွင္းလိုက္ရေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏြားႏို႔အရသာကို မခံစားရသကဲ့သို႔

နိဗၺာန္ေရာက္သည္အထိ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္စပ္ေသာ ပိဋကတ္သံုးပံုဟူေသာ ဘုရားစကားေတာ္ကို

မ်ားစြာေဟာေျပာေနေသာ္လည္း

မက်င့္မၾကံ ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့တန္ေနေသာသူသည္

ျပဳထိုက္သည္ကို ျပဳသည္ မမည္။

မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ အရသာကို မခံစားရ။  ( ဓမၼပဒ)

၁၅။ စြန္႔ရေသာသေဘာ

အေဆြအမ်ိဳးတို႔ အက်ိဳးငွါ တေယာက္ေသာသူကို စြန္႔ရာ၏။

ရြာသူရြာသားတို႔ အက်ိဳးငွါ အမ်ိဳးကို စြန္႔ရာ၏။

လူအမ်ား၏ အက်ိဳးငွါ ရြာကို စြန္႔ရာ၏။

မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအက်ိဳးငွါ ေျမအျပင္ (ရွိလူအေပါင္း) ကို စြန္႔ရာ၏။  ( စြယ္စံု နီတိကထာ )
၁၆။ ေကာင္းမႈ႕ျပဳသူ

ေကာင္းမႈျပဳေသာသူသည္

ဤဘ၀၌လည္း ႏွစ္သက္ရ၏။

ေနာင္ဘ၀၌လည္း ႏွစ္သက္ရ၏။

ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ႏွစ္တန္ေသာဘ၀တို႔၌ ႏွစ္သက္ရ၏။

ငါသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာအမႈကို ျပဳရေပသည္ဟု ႏွစ္သက္ရ၏။

ထိုသူသည္ ေကာင္းေသာဘ၀သို႔ ေရာက္သည့္အခါ သာ၍ပင္ ႏွစ္သက္ရ၏။  ( ဓမၼပဒ)ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ ခင္ဗ်ာ...

မူရင္းဆုိက္ကုိ မမွတ္မိေတာ႕တာမုိ႔ မေဖာ္ျပႏုိင္တာကုိခြင္႕လြတ္ပါခင္ဗ်ာ။

1 comment:

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: