Tuesday, August 14, 2012

ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ဗုဒၶဘာသာသည္ အမ်ိဳးသမီးထုကုိ အစဥ္အၿမဲ အေလးေပးခဲ့၏ အေမျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးကုိ ျပဳစုလုပ္ေကၽြး ဖုိ႔ ၊ ေလးစားဖုိ၊႔ တန္ဖုိးထားဖုိ႔ ညႊန္ၾကားေတာ္မူခဲ့၏..။ “အမရာ, ကိႏၷရီ, မဒီ, သမၻဴလ..” တုိ႔၏ အေၾကာင္းကုိေဖာ္ထုတ္ ကာ အရည္အေသြးျပည့္ သစၥာေမတၱာရွိသည့္ စံနမူနာျပ အမ်ိဳး သမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ တခန္းတနားပင္ ျပန္လည္ ဟာျပေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
 

အခ်ိဳ႕ေနရာ၊ အခ်ိဳ႕တရားေတာ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး မေကာင္းေၾကာင္းေဟာေျပာခဲ့ရျခင္းမွာအမ်ိဳး သားျဖစ္သည့္ ရ ဟန္းေတာ္မ်ား၏စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္၏..။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘုရားေပၚ မတက္ေကာင္း၊ သိမ္ထဲ မ၀င္ 
ေကာင္း…စသည့္ လဲြမွားသည့္ အယူအဆတခ်ိဳ႕ဘယ္ကေန ဘယ္ သုိ႔ေပၚလာသည္ဟု မသိပါေခ်..။ အမွန္ တကယ္ မွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္ကပင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘုရားေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ ခြင့္ ရခဲ့သည္သာ..။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိလဲ..“ရဟန္းမ(ဘိကၡဳနီ)..” ျပဳခြင့္ ေပးေတာ္မူခဲ့၏ ၊ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးေတာ္မူခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္၏..။


တခ်ိန္က “အရွင္အာနႏၵာ” ကုိယ္တုိင္ “ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား” ကုိ ေမးေလွ်ာက္ခဲ့ဖူး၏..။“ ျမတ္စြာဘုရား..အမ်ိဳးသ မီး မ်ားလဲတရားက်င့္ရင္ “ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အနာဂါမ္, ရဟႏၱာ..” ျဖစ္ႏုိင္ပါသလားဘုရား…” လုိ႔ေလွ်ာက္ ထား ေသာအခါ..“ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားျမတ္စြာဘုရား”..က..“အာနႏၵာ…သူတုိ႔လဲ..(အမ်ိဳးသမီးမ်ားလဲ) အမ်ိဳးသား မ်ား နည္းတူ တရားထူးတရားျမတ္မ်ားရနိင္ပါတယ္..”ဟုျပန္လည္မိန္႔ၾကားခဲ့ေလသည္..။ ဤမိန္႔ၾကားခ်က္ကုိ ေထာက္ ဆ၍ အမ်ိဳးသမီးလည္း သူတုိ႔၏ စိတ္ ပုိင္းဆုိင္ရာ စင္ၾကယ္မႈႏွင့္ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳ ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အမ်ိဳးသား မ်ားႏွင့္တန္းတူ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္အပ္ေပသည္..။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရး အေလးထားေတာ္မူသည့္အတြက္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိဆုံးမရာ၌ ပင္ ေယာကၡမအိမ္ကုိ ေရာက္ကာစ အမ်ိဳးသမီးစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးျဖင့္ ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဥပမာျပ ဆုံးမေတာ္ မူ ခဲ့ေလ သည္..။  [( အဓုနာဂတ ၀ဓုနာသမေယန ေစတသာ ၀ိဟရိႆာမ)။ အံ၊၁၊၃၉၀၊]

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက အမ်ိဳးသမီးထုကုိ ေယာကၡမေယာက်ၤား/ မိန္းမႏွင့္လင္ေယာက်ၤား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကုိလဲ ေလး စား စြာ ဆက္ဆံသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးေတာ္မူခဲဲ့သည္..။       (အံ၊သံ၊ပါ)

အမ်ိဳးသမီးထုအေပၚထားရွိသည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ မဟာကရုဏာေတာ္ေပတည္း။ “သဂၤါေလာ၀ါဒသုတၱန္..”တြင္
(၁)အိမ္မႈကိစၥနိဳင္နင္းရမည္..။

(၂) လင္ေယာက်ၤားရွာေဖြထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းတတ္ရမည္..။

(၃)မိမိေယာက်ၤားမွတပါး အျခားအမ်ိဳးသားတုိ႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး မေဖာက္ျပန္ရ..။

(၄)ႏွစ္ဖက္ေဆြမ်ိဳးတုိ႔ကုိ မွ်မွ်တတ ေပးကမ္းရမည္..။

(၅) လုပ္ငန္းကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပ်င္းရိျခင္းမရွိ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိရမည္..

ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လင္ေယာက္်ားအေပၚထားရွိရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ လမ္းညႊန္မိန္႔ဆုိေတာ္မူခဲ့ သည္ ..။ သာ ယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရးသည္သာ ေလာကအတြင္းေနစဥ္ႏွင့္ ေလာက မွလြတ္ေျမာက္ရာက်င့္ စဥ္မ်ား ကုိ က်င့္ၾကံရာတြင္ ရာႏႈန္းမ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳနိင္ေၾကာင္းမီးေမာင္းထုိးျပျခင္း ဟုလည္း နားလည္အပ္ ပါ သည္..။


ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သည့္ ႏွလုံးသားပုိင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိမၼာေရးျခားရွိမ၊ွ စာရိတၱမ႑ိဳင္တည့္မတ္မွ ေလာကၾကီး သာယာ မည့္အေရးကုိ ျမင္ေတာ္မူ၍ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိေဟာၾကားေတာ္ မူျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ “သံယုတၱနိကာယ္” ႏွင့္ “ကု႑လေကသီဇာတ္ေတာ္” တုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ အမ်ိဳး သားမ်ားထက္ “တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္” (ရုတ္တရက္ အေျခအေနတြင္ လွ်ပ္တျပက္သုံးသည့္ ဥာဏ္) သာ လြန္ေၾကာင္းေဟာျပေတာ္မူခဲ့သည္။


ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေတာ္ကုိေဟာၾကားသည့္အခါ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒကာ မ်ားအ တြက္ ေဟာၾကားေတာ္မူသလုိ အခါအခြင့္သင့္ရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္လဲ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္သာ ျဖစ္၏..။ တခါတရံ အေၾကာင္းအက်ိဳးျပ၍.. တခါတရံအျပစ္ျပ၍ေဟာေတာ္ မူခဲ့၏..။ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ ထူးခၽြန္သည့္ (ဧတဒဂၢ) ဘဲြ႔မ်ားအပ္ႏွင္းသလုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိလည္း ထူးခၽြန္သည့္ဘဲြ႔မ်ားကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ အပ္ႏွင္းေတာ္ မူခဲ့သည္..။ “ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား..”..၏ သာသနာေတာ္၀ယ္ အမ်ိဳးသမီးထုမ်ားထဲမွ “ထူးခၽြန္သည့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား” ကုိ “ထူးခၽြန္သည့္ အေၾကာင္းအရာ” အလုိက္ ဆုမ်ားအပ္ႏွင္း၍ အသိအမွတ္ျပဳေတာ္ မူခဲ့ သည္..။

“အဦးဆုံး အရင္ဆုံး သရဏဂုံတည္သူ..”ဘဲြ႔ ကုိ
 “သုဇာတာသူေ႒းသမီး”

“သာသနာေတာ္အတြက္ အလွဴဒါန္းဆုံး..”ဘဲြ႔ကုိ
 “၀ိသာခါေက်ာင္းအမၾကီး”

“အၾကားအျမင္ဗဟုသုတမ်ားသူ..” ဘဲြ႔ကုိ
 “ခုဇၨဳတၱရာကၽြန္မ”

“ ေမတၱာျဖင့္ေနေလ့ရွိသူ..”ဘဲြ႔ကုိ 
 “သာမာ၀တီ မိဖုရား”

“စ်ာန္၀င္စားျပီးေနေလ့ရွိသူ..”ဘဲြ႔ကုိ
 “ ဥတၱရာ နႏၵမာတာ” ႏွင့္

“ မြန္မြန္ျမတ္ျမတ္ေပးလွဴဒါန္းသည့္ေနရာတြင္ အထူးခၽြန္ဆုံး အမ်ိဳးသမီး” ဘြဲ႕ကုိ
 “သုပၸ၀ါသာ အမ်ိဳးသမီး..”

တုိ႔အား အသီးသီး ဘဲြ႔တံဆိပ္မ်ား အပ္ႏွင္း၍ ထူးခၽြန္သည့္အမ်ိဳးသမီး မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သံဃာအလယ္ ပရိသတ္ အလယ္တြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကုိယ္တုိင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကျငာေတာ္မူခဲ့သည္..။ ၎အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ ေနာက္ ခံသမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားလက္ထက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာလဲ ရင္သပ္ရႈေမာ ဖြယ္ေကာင္း လွသည္..။

ေလးစားထုိက္ပါေပစြ..။
ဂုဏ္္ယူထုိက္ပါေပစြ..။


လူမိုက္တေသာင္းကဲ့ရဲ့ ခံရျခင္းထက္ သူေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ကဲ့ရဲ့ခံရမွာကုိေၾကာက္ရမည္ ဟုေရွးထုံး ရွိ ခဲ့ေလသည္..။ မွန္ပါ၏..သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကဲ့ရဲ့ခံရျခင္းသည္ မိမိအတြက္ အလြန္ရွက္ဖြယ္ ပင္ ျဖစ္ေလ သည္ .. ။ ျငိမ္းခ်မ္းျဖဴစင္သည့္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ႏွလုံးသားမွ ထြက္က်လာသည့္ စ ကားလုံးမ်ားသည္ အမွန္တရား ျဖစ္၍ အလြန္ဂုဏ္ယူဖြယ္လည္းျဖစ္ေလသည္..။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ကသူ၏ လက္ယာ လက္၀ဲ အလြန္အားထား ရသည့္ တပည့္ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ “အရွင္သာရိပုတၱရာ” ႏွင့္ “အရွင္ေမာဂၢလာန္..” တုိ႔ကုိိပင္…..“ခ်စ္သားတုိ႔ !‘ သာရိ ပုတၱရာ..” သည္သင္တုိ႔ရဲ့ ေမြးမိခင္ႏွင့္တူသည္၊ “အရွင္ေမာဂၢလာန္” သည္ သင္တုိ႔ရဲ့ ေကၽြးမိခင္ႏွင့္ တူလွ သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည့္ မိခင္မ်ားကုိ အေလးထားကာတပည့္ၾကီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္..။
 

[( ေသယ်ထာပိ ဘိကၡေ၀ ဇေနတာ ဧ၀ံ သာရိပုေတၱာ၊ ေသယ်ထာပိ ဇာတႆ အာပါေဒတာ ဧ၀ံ
 ေမာဂၢလာေနာ-သစၥ၀ိဘဂၤ သုတၱ၊မ၊၃၊၂၉၃)၊]

[အရွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ(ေယာ)အရွင္သူျမတ္အား..ဤစာျဖင့္ဦးခိုက္ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ပါသည္.]


3 comments:

 1. ဖတ္သြားပါတယ္ ကုိရာဇာရွင့္..
  လမင္းလည္း ဘုရားေပၚမိန္းကေလးမတက္ရတာတို ့
  ကုိယ္တိုင္အနားအကပ္ရတာတုိ ့ကုိ မၾကိဳက္ပါဘူး..
  ၿမတ္ေအာင္ေနၿမတ္တာပဲေလ မိန္းကေလးေတြကုိနွိမ္တာပဲ...

  ဆက္ေၿပာရင္ နိုင္ငံေရးေတြပါေတာ့မယ္.. :P

  ReplyDelete
 2. ေမာင္ငယ္ေရ...ဒီပုိစ့္ေလးနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး ဟိုေန႔ကဘဲ တရားေလး တစ္ပုဒ္နာျဖစ္ခဲ့တယ္။
  ပိုစ့္ေလးအတြက္လည္း ေက်းဇူး။
  အားေပးသြားေၾကာင္း


  ခင္တဲ့
  မၾကီး

  ReplyDelete
 3. အန္တီေလးေမခင္August 16, 2012 at 10:10 PM

  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏လင္ေယာက္်ားအေပၚ
  ထားရွိရမည္႕တာ၀န္၀တၱရားငါးပါးကုိ
  ဗုဒၶျမတ္စြာလမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္းလိုက္နာ
  က်င္႕သံဳးလ်က္ရွိေသာေၾကာင္႕အန္တီေလးတို႕
  အိမ္ေထာင္ေရးဟာမိသားစုသာယာေပ်ာ္ရႊင္
  လ်က္ရွိပါတယ္ေအာက္မွဘြဲ႕ေတာ္မ်ားကိုေတာ႕
  ေလးစားဂုဏ္ယူလ်က္မွတ္သားသြားပါတယ္
  ပုိစ္႕ေလးအတြက္လည္းေက်းဇူးေနာ္။
  ခင္တဲ႕အန္တီေလးေမခင္

  ReplyDelete

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: