Monday, January 30, 2012

ထးူျမတ္ေသာသိကၡာ

ထးူျမတ္ေသာသိကၡာ
      
ထူးျမတ္ေသာ သိကၡာ(၀ါ) သိကၡာထူးကို ပါဠိလို`သိကၡာႏုတၱရိယ´ ဟုေခၚ၏။
သိကၡာဟူသည္ သင္ယူျခင္း ေလ့က်င့္ျခင္း အားထုတ္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၏၊ လူ
တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆင္စီးအတတ္ ျမင္းစီးအတတ္ ျမွားပစ္အတတ္ 
ဓါးသိုင္းအတတ္ ၀ိဇၨာအတတ္ သိပၸံအတတ္ ကားေမာင္းအတတ္ ဟိုအတတ္ ဒီ
အတတ္ အယူ၀ါဒအမွား ယြင္း တိမ္းေစာင္းေနသူမ်ား၏အတတ္ စေသာ ေလာ
ကီ ပညာအရပ္ရပ္ကို သင္ယူေလ့ က်င့္တတ္ေျမာက္ရျခင္းကို ထူးျမတ္ေသာသိ
ကၡာ ထူးျမတ္ေသာအက်င့္ဟု မွတ္ယူၾက ၏၊ စင္စစ္္ေသာ္ကား ထိုေလာကီအ
တတ္ပညာမ်ားကို သင္ယူေလ့က်င့္ တတ္ေျမာက္ရ ျခင္းသည္ အဆံုးမရွိေသာ 
ကမ္းမျမင္လမ္းမျမင္ ခရီးရွည္ၾကီးကိုသြားရျခင္းႏွင့္တူ၏၊ လမ္းဆံုးမရွိေခ်၊ အ
နားသတ္နိဂံုး ပန္းတိုင္မရွိေခ်၊ ေလာဘ ေဒါသ မာနစေသာ ကိေလ သာမ်ားႏွင္႔
တကြျဖစ္၏၊ သူသူငါငါ လူတကာသင္ယူေလ့က်င့္နိုင္ေသာ သိကၡာမ်ဳိးျဖစ္၏၊ သာ
မန္ပုထုဇဥ္တို႔၏ သင္ယူမႈမ်ဳိးသာျဖစ္၏၊`ကိုယ္ထင္ ခုတင္ေရႊနန္း´ဟူေသာဥပါ
ဒါန္ အစဲြကပ္ေနေသာ သိကၡာမ်ဳိးျဖစ္၏၊  မျဖဴစင္ မသန္႔ရွင္း တစ္ခါတစ္ရံ အက်ဳိး
မဲ့ကိုပင္ျဖစ္ ေစနိုင္၏၊ အေႏွာင္အဖဲြ႔မလြတ္ေသာ သိကၡာမိ်ဳးျဖစ္၏၊ ကုသိုလ္ျဖစ္
ခြင့္နည္း၍ အကု သိုလ္အျဖစ္မ်ားေသာ သိကၡါမ်ဳိးျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထူးျမတ္ေသာ
သိကၡာဟု မဆိုနိုင္။
       
ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း သီလကို ဘယ္လိုျဖည့္က်င့္ရမည္နည္း၊ 
သ မာဓိကိုကိုဘယ္လို ထူေထာင္ရမည္နည္း၊ ၀ိပႆနာပညာ၊ မဂ္ပညာေတြ 
ရင့္က်က္တုိးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ ရမည္နည္း၊ ဟူေသာ သိကၡာသံုး
ရပ္အက်င့္ျမတ္ႏွင့္ စပ္ေသာ သင္ယူေလ့က်င့္ အားထုတ္ျခင္းမ်ဳိးကိုသာ ထူးျမတ္
ေသာ သိကၡာဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္၏။
        
သိကၡာသံုးရပ္ က်င့္စဥ္အရပ္ရပ္တို႔သည္ ကိေလသာတို႔ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ပယ္သတ္ နိုင္
စြမ္းရွိပါ၏၊ ဘ၀အပူကိုကာကြယ္ေပးနိုင္စြမ္းရွိ၏၊ ေသာက ဒုကၡဟူသမ်ွကို ေက်ာ္ 
လႊားနိုင္၏၊ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္း အျပစ္ကင္းေသာက်င့္စဥ္ သိကၡာမ်ဳိးျဖစ္၏၊ ဗုဒၶသာသ
နာအ တြင္း၌သာရွိနိုင္ေသာ သိကၡာမ်ဳိးျဖစ္၏၊ အသိဥာဏ္ဖံြ႔ျဖိဳး ဥာဏ္ရည္ကိုတိုး
ပြားေစ၏၊ ေအးျမေသာနိဗၺာန္ခ်မ္းသာအထိ ေပးစြမ္းနိုင္စြမ္းရွိပါ၏၊ အစဥ္အတိုင္
နက္ရႈိုင္းက်ယ္၀န္း ေသာ္လည္း စနစ္တက် အနားသတ္လမ္းဆံုးရွိေသာ က်င့္စဥ္
သိကၡာမ်ဳိးျဖစ္၏။
       
ေလာကီအတတ္ပညာဟူသမွ်သည္ လမ္းဆံုးပန္တိုင္မရွိသျဖင့္ ထိုအတတ္ပညာ 
တို႔ႏွင့္သာ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ မေနဘဲ အရွင္သရိပုတၱရာ၊ အရွင္ေမာဂၢလာန္ေလာင္း
လ်ာ-ဥပတိႆပရိဗိုဇ္ႏွင့္ေကာလိတပရိဗိုဇ္ တို႔သည္ လမ္းဆံုးပန္းတိုင္ရွိေသာက်င့္
စဥ္ တရား ကိုရွာေဖြခဲ့ၾက၏။ အႆဇိမေထရ္၏ေဒသနာကိုနာယူျပီးေသာ အခါမွစ
၍ ဗုဒၶ၏တပည့္ မ်ားအျဖစ္ခံယူၾကကာ သိကၡာသံုးရပ္က်င့္စဥ္ျမတ္ကို ေျပာင္းလဲ 
က်င့္သံုးခဲ့ၾက၏၊ ထို႔ ေၾကာင့္သိကၡာသံုးရပ္က်င့္စဥ္အရပ္ရပ္ကို ထူးျမတ္ေသာသိ
ကၡာဟု ဘုရားရွင္ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။
        
အျခားေသာ သာဓက၀တၳဳတစ္ခုကိုလည္း တင္ျပလိုပါ၏……..ျမတ္စြာဘုရား သည္ သာ၀တၳိျမိဳ႕ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ကျဖစ္၏၊ သာ ၀တၳိ
ျမိဳ႕၌ ၀ဂၤ ီသမည္ေသာ ပုဏၰားလုလင္တစ္ေယာက္ရွိ၏၊ သူသည္ ပုဏၰားမ်ားတတ္ 
အပ္ေသာ ေဒ၀သံုးပံုအစံု သင္ယူျပီးသည့္ေနာက္ ဆ၀သီသမႏ ၱန္အတတ္ကိုအထူး
ေလ့ လာတတ္ကၽြမ္း၏၊ ယင္းမႏ ၱန္ကိုရြတ္အံ၍ လူေသ၏ ဦးေခါင္းကို လက္သည္းျဖင့္ ကုတ္ ျခစ္၍ ေခါက္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ထိုေသသြားေသာသူသည္ မည္သည့္ ဘံုဘ၀၌
ေရာက္ ေနေၾကာင္းကို အတိအက်ေဟာနိုင္၏၊  စီးပြားေရးလာဘ္ျမင္ေသာ အခ်ဳိ႕ပု
ဏၰားၾကီးတို႔ က ၀ၤ ီသပုဏၰားလုလင္ကို တပည့္အျဖစ္ေမြးျပီးလွ်င္ အရပ္တကာနယ္
တကာလွည့္၍ေငြ ရွာၾကကုန္၏။
        
ယင္းသို႔လွည့္လည္ရင္း ေဇတ၀န္ေက်ာင္းအနီးသို႔ေရာက္ေသာအခါ ၀ဂၤ ီပုဏၰား လု
လင္သည္ ပညာရွိဟုထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ဘုရားရွင္ထံသို႔ သြားလိုစိတ္ျဖစ္ေပၚ
လာသျဖင့္ ပုဏၰားၾကီးတို႔ကိုခြင့္ပန္ေသာအခါ ရဟန္းေဂါတမကလွည့္စားတတ္တယ္
သူ႔ ဆီေရာက္သြားရင္ ျပန္မလာပဲေနလိမ့္မယ္ မသြားပါနဲ႔၊ဟုတားျမစ္ၾက၏၊ သို႔ေသာ္
၀ဂၤ ီ ပုဏၰားလုလင္သည္ ပုဏၰားၾကီးတို႔ကိုဂရုမစိုက္ပဲ ဘုရားရွင္ထံသို႔အေရာက္သြား
၍ မိတ္ ဆက္စကားေလွ်ာက္ထားျပီး ရိုေသစြာထိုင္ေနေလ၏။
        
ထိုအခါ ဘုရားရွင္က ၀ဂၤ ီသပုဏၰားလုလင္ကို`၀ဂၤ ီသ………မည္သည့္အတတ္ပ 
ညာကို သင္ယူေလ့လာတတ္ေျမာက္သနည္း´ဟု႕ေမးေတာ္မူ၏၊ ဆ၀သီသမႏၱန္
အ တတ္ကိုကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ပါေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထားေသာအခါ ဘုရားရွင္
ကတန္ခိုး ေတာ္ျဖင့္ ငရဲက်ေနသူ၏ဦးေခါင္ခြံ၊ တိရိစၧာန္ျဖစ္ေနသူ၏ဦးေခါင္ခြံ၊ လူ႕ ျပည္၌လူျပန္ျဖစ္ ေနသူ၏ဦးေခါင္းခံြ၊ နတ္ျပည္ေရာက္ေနသူ၏ဦးေခါင္းခံြ၊ ရ
ဟႏၱာျဖစ္ေနသူ၏ဦးေခါင္းခံြံ၊တို႔ကိုယူ၍စစ္ေဆးေမးျမန္းေတာ္မူ၏၊၀ဂၤ ီသပုဏၰားလု
လင္သည္ ေရွ့ဦးေခါင္ခံြ ေလးခု ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိအက်အမွန္အကန္ေျပာျပနိုင္
၏၊ ဘုရားရွင္ကလည္း သာဓုေခၚ ကာအသိအမွတ္ျပဳ႕ပါ၏၊ သို႔ေသာ္ ရဟႏၱာ၏ ဦး
ေခါင္းခံြကိုေခါက္ၾကည့္ေသာအခါ အေျဖ ရွာမရျဖစ္ေန၏၊ ၀ဂၤ ီသ ဘယ့္ႏွယ့္လည္း
ေျဖေလ၊ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဘယ္ေရာက္ေနလဲ၊ ဟုဘု ရားရွင္ေမးေသာ္လည္း သူမေျဖနိုင္၊ 
ခဏေစာင့္ပါအံုး အေသအခ်ာစဥ္းစားပါေစဦး ဟု ေလွ်ာက္၍ ထပ္ကာထပ္ကာမႏ ၱာ
ကိုရြတ္ ဦးေခါင္းခြံကိုေခါက္ၾကည့္ေသာ္လည္း အေျဖ မထြက္၊ ေခၽြးေတြသာအျဖိဳက္
ျဖိဳက္ထြက္လာ၏၊ ဘုရားရွင္က`၀ဂၤ ီသဘယ္လိုလဲ အ ေတာ္ပင္ပန္းေနျပီလား´ဟု
ေမးေတာ္မူမွ`မွန္ပါ့ အရွင္ေဂါတမ အကၽြန္ုပ္အရႈံးေပးပါျပီ၊ ဤပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရာအရပ္
ကို မသိေတာ့ပါ၊ အရွင္ေဂါတမ သိရင္ေျပာျပပါ´ဟုခပ္ရွက္ရွက္မ၀ံတ၀ံျဖင့္ ေလွ်ာက္ ထားေလ၏။`ေအးေအး မသိရင္မွတ္ထား၊ အဲဒါ ဘ၀ကုန္သြား တဲ့ ရဟႏ ၱာပုဂၢိဳလ္ရဲ့ ဦးေခါင္းခြြံကဲြ႔၊´မိန္႔ေတာ္မူေသာအခါ ၀ဂၤ ီသပုဏၰာလုလင္က`အို အံ့ ဖြယ္ရာ မၾကား
စဖူး စကားထူးပါလားဘုရား အရွင္ေဂါတမ ဘယ္လုိလုပ္သိပါသလဲ အ တတ္ပညာ
ခ်င္းဖလွယ္ၾကရေအာင္ပါ၊ အကၽြန္ုပ္တတ္ေသာအတတ္ပညာကိုအရွင္ေဂါတ မအား
ေပးပါမယ္ အရွင္ေဂါတမ၏ ဤအတတ္ပညာကို အကၽြန္ုပ္အားေပးပါ´ဟု ေလွ်ာက္
ထားေလ၏။
       
`အို….၀ဂၤ ီသ ဘုရားရွင္တို႔မည္သည္ အတတ္ပညာခ်င္းဖလွယ္သည့္ထံုစံမရွိ၊ အခ
ေၾကးေငြယူ၍ လည္းသင္ေပးရိုးထံုးစံမရွိ၊ ေမတၱာ ဂရုဏာ ေရွ့ထား၍ အခမဲ့ပညာ
ေရးစနစ္ျဖင့္သာ သင္ေပးရိုးထံုစံရွိေခ်သည္´ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။
        
`အရွင္ေဂါတမ ဒီလိုဆိုရင္လည္း အျမန္သင္ျပေပးေတာ္မူပါ´ဟုရိုေသေလးစား စြာေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားက` အို….၀ဂၤ ီသ ငါတို႔ႏွင့္
အသြင္ တူေသာသူသာလွ်င္ ဤမႏ ၱန္ကိုသင္ေပးပါ၏´ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။
        
အမွန္အားျဖင့္ျမတ္စြာဘုရားသည္အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကိုအထင္ေသးမည္စိုး ေသာ
ေၾကာင့္လည္ေကာင္း ေပါ့ပ်က္ပ်က္ျဖစ္မည္စိုးေသာေၾကာင့္လည္ေကာင္း ၀ဂၤ ီသ 
အေနျဖင့္ ပညာေရးကိုမည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ လိုလုိလားလားရွိသည္ကို သိရွိ ေတာ္မူလိုေသာေၾကာင့္လည္ေကာင္း မိန္႔ေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါ၏။
       
ထိုအခါ ၀ဂၤ ီသသည္ သူ႔ကိုလက္သပ္ေမြးထားေသာ ပဲြစားပုဏၰားၾကီးတို႔ကို ေက် 
နပ္ေအာင္ေျပာဆို၍ မႏ ၱန္ကိုသင္ယူလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ရဟန္းျပဳေလ၏၊
ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ကလည္းမႏ ၱန္၏ပရိကံ အေျခခံအလုပ္စခန္းအျဖစ္ ကမၼ႒ာန္း
(၃၂-ပါးေသာရုပ္ အစိတ္အပို္င္းကို တစ္ခုျခင္းၾကည့္ရႈနည္း)ကို ေျပာျပေတာ္မူ၏။
ဒြတၱိ ံသာကာရ ေျခ သည္း လက္သည္း သြား အေရထူ အေရပါးစေသာ ၃၂-ပါး
ေသာ ရုပ္သေဘာကို ရြတ္ဆိုၾကည့္ရႈရင္း ငါမဟုတ္ သူမဟုတ္ ရုပ္တုိ႔၏ျဖစ္ပ်က္
သေဘာကိုလည္ေကာင္း၊ သိစိတ္ နာမ္တို႔၏ ျဖစ္ပ်က္သေဘာကိုလည္ေကာင္း ၀ိပႆနာဥာဏ္ေတာ္အျမင္ျဖင့္ ေသခ်ာ က်နသိခြင့္ရျပီးလ်ွင္ သီလသိကၡာကို 
အေျချပဳ႕၍ သမာဓိသိကၡာကိုတိုးပြားေစျပီးလွ်င္ ၀ိပႆနာဥာဏ္မွသည္ အရ
ဟတၱမဂ္ဥာဏ္အထိ ထက္ျမက္ေသာဥာဏ္လက္နက္ျဖင့္ တဏွာ မာန စေသာ 
ကိေလသာတို႔ကို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ေတာက္ကာ ရဟႏ ၱာအရွင္သူ ျမတ္ၾကီးျဖစ္
သြားေလ၏၊ ၀ဂၤ ီသမေထရ္ျမတ္သည္ ျမတ္ဗုဒၶလမ္းညႊန္ေသာ သိကၡာအ တတ္
သိကၡာမႏ ၱန္ျဖင့္ ဦးေခါင္းခြံႏွင့္ပတ္သက္ေသာအတတ္ပညာကိုလည္း အဆံုးအ 
ထိသိျမင္ခြင့္ရသြားေလျပီ၊ မိမိ၏ ဘ၀ခရီးသည္လည္း ခရီးဆံုးေရာက္သြာေလျပီ။
       
ေလာကီအတတ္ပညာဟူသမွ်သည္ တဏွာ မာန ကိုတိုးပြားေစေသာ ပစၥည္းဥစၥာ
လာဘ္ပူဇာ သကၠာကိုသာ ေပးစြမ္းစြမ္းနိုင္၏၊ ေလာကုတၱရာပညာ သိကၡာသံုးရပ္ ထူး ျမတ္ေသာက်င့္စဥ္ကသာလွ်င္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္အထိ အဖိုးတန္းပစၥည္း ဥစၥာရ တနာမ်ားကို ေပးစြမ္းနိုင္ေလ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ သီလ သမာဓိ ပညာ သိကၡာ သံုးရပ္
အက်င့္ျမတ္ကိုသာ လွ်င္ ထူးျမတ္ေသာသိကၡာ ထူးျမတ္ေသာက်င့္စဥ္(သို႔) သိကၡာ
ထူး အက်င့္ထူး  ဟု႔ဗုဒၶ ဘုရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။
        
        ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္……
        မိမိသင္ယူေလ့လာလိုတာခ်ည္း မသင္ပါႏွင့္
        
သင္ယူသင့္တာကိုလည္း သင္ယူပါ၊ ေလာကီသင္တန္းခ်ည္း တက္ေရာက္သင္ 
ယူမႈ မျပဳ႔ၾကပါႏွင့္၊ ေလာကုတၱရာသင္တန္းဆီသို႔လည္း ဦးလွည့္ၾကပါ ေလ့လာ
အား ထုတ္သင္ယူၾကပါ၊ သို႔မွသာ ထူးျမတ္ေသာ သိကၡာကိုပုိင္ဆိုင္၍ ထူးျမတ္
ေသာသိကၡာ ရွင္မ်ား မလြဲဧကန္ အမွန္ျဖစ္နိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါ၏။
               ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
                                        အရွင္သိရီဒတၱာလကၤာရ။

No comments:

Post a Comment

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: