Monday, January 30, 2012

ထူးျမတ္ေသာအၾကား

ထူးျမတ္ေသာအၾကား

ထူးျမတ္ေသာအၾကား(၀ါ) အၾကားထူးကို ပါဠိလို-သ၀နာႏုတၱရိယ-ဟုေခၚ၏၊ 
မိမိ တို႔၏နားျဖင့္ ေစာင္းသံ စည္သံ ဂီတသံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အယူတိမ္းေစာင္း ပုဂၢိဳလ္
အေပါင္း၏ ၀ါဒေရးရာ ေဟာသံ ေျပာသံအမ်ဳိးမ်ဳိးၽႏွင့္ မိမိခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူ၏ 
ပလီပလာ တီတီတာ တာေျပာသံ၊ ဟိုအသံဒီအသံ၊ အထက္ကအသံေအာက္က
အသံ၊ ေကာလဟာလ အသံ မ်ဳိးစံုတို႔ကို နားေထာင္ခြင့္ရလွ်င္ ၾကားခြင့္ရလွ်င္ 
ထူးျမတ္ေသာအၾကား(၀ါ) အၾကားထူး ဟုမွတ္ယူၾက၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ထို အၾကားမ်ဳိးသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စေသာ ကိေလသာႏွင့္ တကြျဖစ္
ေသာ အၾကားအာရံုမ်ားျဖစ္၏။ သူသူငါငါလူတကာ ၾကားနိုင္ေသာ အၾကား ျဖစ္
၏၊ ကိုယ္ထင္ ခုတင္ေရႊနန္း ဟူေသာ ဥပါဒါန္အစဲြကပ္ေန ေသာ အၾကားျဖစ္၏၊
မျဖဴစင္ မသန္႔ရွင္း တစ္ခါတစ္ရံ အက်ဳိးမဲ့ကိုပင္ျဖစ္ေစနိုင္၏၊ အ ေႏွာင္အဖဲြ႕မ
လြတ္ေသာ အၾကားအာရံုျဖစ္၏၊ အကုသိုလ္ကိုျဖစ္ေစ၍ ကုသိုလ္ျဖစ္ခြင့္ အား
နည္းေသာ အၾကားျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ထူးျမတ္ေသာအၾကား(၀ါ) အၾကားထူးမျဖစ္ 
နိုင္ပါေခ်။
       
မိမိတုိ႔၏နားျဖင့္ ဘုရားအစရွိေသာ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းၾကီးမ်ား၏ တရား စကားကိုနာၾကားခြင့္ရရွိျခင္းသည္သာ ထူးျမတ္ေသာအၾကား(၀ါ) အၾကားထူးျဖစ္ ပါ၏၊ ေလာကရွိအရာအားလံုးတြင္ တရားစကားသည္သာ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏၊ အ
ဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဆင္းရဲဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈရေအာင္ျပဳ႕
နိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ ၏၊ တရားေတာ္ကိုၾကားနာရျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ 
အက်ဳိး ငါးမ်ဳိးကိုရနိုင္၏၊ ဟု႔ ဗုဒၶျမတ္စြာက ေဟာ္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလ၏။

(၁) မိမိမၾကားဖူးေသးေသာ ထံုးေဟာင္းပံုျပင္ နည္းနာနိႆယ အသစ္အဆန္း   တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို နာၾကားရ၏။
(၂) နာၾကားဖူးျပီးေသာတရားကို ရွင္းလင္းတိက်ပိုင္နိုင္စြာ သိရွိနားလည္ခြင့္ ရ၏။
(၃) မေ၀ခဲြမဆံုးျဖတ္နိုင္ျဖစ္ေနေသာ ယံုမွာသံသယမ်ားကို ပယ္ေဖ်ာက္နိုင္၏။
(၄) အယူ၀ါဒ  အသိဥာဏ္ကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေစ၏။

(၅) တရားနာသူ၏ စိတ္ကို သန္႔ရွင္း ေအးျမ ၾကည္လင္လန္းဆန္းေစ၏။                  
(အဂၤုတၱရနိကာယ္ ဓမၼႆ၀နသုတ္)သူေတာ္ေကာင္း တရားကိုနာၾကား
ရ သည့္ အၾကားမ်ဳိးသည္သာ မိမိ၏စိတ္အစဥ္ ကိုသန္႔ရွင္းၾကည္လင္ေစ၏၊
ေသာကဟူသမွ်ကိုေက်ာ္လႊားနိုင္စြမ္းရွိပါ၏၊ အငိုတိတ္ ေအာင္ေခ်ာ့သိပ္နိုင္
စြမ္းရွိပါ၏၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ခု ဆင္းရဲမႈကို ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းရွိပါ၏၊ အ သိဥာဏ္
ဖံြ႔ျဖိဳး ဥာဏ္ရည္တိုးကာ ေအးျမေသာနိဗၺာန္ခ်မ္းသာအထိ ေပးစြမ္းနိုင္စြမ္းရွိ
ပါ ၏၊ သာသနာတြင္းကာလ၌သာရနိုင္ေသာ အၾကားအရံုျဖစ္ပါ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ 
ထူးျမတ္ ေသာအၾကား(၀ါ) အၾကားထူးဟုဆိုရျခင္းျဖစ္ပါ၏။   ၀တၳဳသာဓက 
တစ္ခုထုတ္နုတ္တင္ျပရေသာ္ အနာထပိဏ္းသူေဌးၾကီး၌ ကာလ ဟုအမည္
ရေသာ သားတစ္ေယာက္ရွိ၏၊ ဖခင္က ဘာသာေရးတရားကို ေလးစားကိုင္း 
ရႈွိင္းသေလာက္ သားျဖစ္သူကာလက ဘာသာေရးကိုစိတ္မ၀င္စား ဘုရားရွင္ 
ထံေခၚလွ်င္ လည္းမလိုက္ ဘုရားရွင္အိမ္ၾကြလာလွ်င္လည္းရွိခိုးဦးခ်ခိုင္း၍မရ
ဆြမ္းကပ္လွ်င္ သံဃာ့ ေ၀ယ်ာ၀စၥခိုင္လွ်င္လည္းမလုပ္ခ်င္ လုပ္ခ်င္၊ ရႊင္ရႊင္ျပ
ျပမရွိ၊ တရားနာဖို့ေခၚလွ်င္လည္း ေခတ္လူငယ္မ်ားကဲ့သို့ လံုး၀အေၾကာက္အ
ကန္ျငင္းဆန္ျမဲ တစ္ေန့ေသာအခါ ဖခင္ျဖစ္ သူကသားျဖစ္သူအား ေက်ာင္း
ေတာ္သို့သြား၍ ဥပုသ္သီလေစာင့္ျပီး တရားနာလွ်င္ အ သျပာ တစ္ရာေပးမည္
ဟုေျပာဆိုိတိုက္တြန္းေလ၏၊ အသျပာတစ္ရာရလိုမႈေၾကာင့္ေမာင္ ကာလသည္ 
ေက်ာင္းသို့သြားရံုသြား၍တရားမနာပဲ ေခ်ာင္တေခ်ာင္၌ ၀င္၍အိပ္ေနလိုက္ ၏၊ ဥပုသ္အထြက္ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္ေစာေစာ အိမ္သို႔ျပန္လာေသာအခါ ဥပုသ္
သည္ အား ဖခင္ျဖစ္သူက ၀မ္းပန္းတသာၾကိဳဆို၍ နံနက္စာေကၽြးေသာအခါတြင္
အသျပာရမွ စားမည္ဟု ဇြတ္အတင္းျငင္းဆိုေလ၏၊ ဤမွ်ေလာက္ဆိုး၀ါးေသာ
သားပါေပ၊ သို႔ေသာ္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔သြာေဖၚရေသာ သားကို ဖခင္သူေဌးၾကီး
က ေက်နပ္ေနမိ၏၊   သို႔ျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ေန့တြင္ သားကိုျမဴစြယ္ျပန္၏၊ 

`ဒီတစ္ခါေက်ာင္းသြားျပီး ျမတ္စြာဘုရားသခင္ထံမွ တရားတစ္ပုဒ္ေလာက္ အ
ေၾကာင္းအရာတစ္ခုေလာက္မွတ္မိ ေအာင္နာယူခဲ့လွ်င္ အေဖအသျပာတစ္ေထာင္
ေပးမယ္ကြာသားဘယ္နဲ့လဲ´ဟုဆိုကာ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ေက်ာင္းသို့သြား၍
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ဂရုတစိုက္နာယူေစ၏၊ တရားေတာ္ကို 
နာလိုက္ မွတ္လိုက္ ေမ့သြားလိုက္ႏွင့္ တစ္ခုမွတ္မိရင္ အိမ္ျပန္ေျပးမည္ဟု စိတ္
ကူးထားေသာ သူေဌးသားကာလသည္ အိမ္သို့မျပန္နိုင္ျဖစ္ေန၏၊ ျမတ္စြာဘုရား
၏ၾကီးမားေသာ ေမတၱာဂရုဏာေတာ္ေၾကာင့္မ မွတ္မိနိုင္တာလည္းျဖစ္နိုင္၏၊သူ ၏အသျပာတစ္ေထာင္ရလိုေဇာေၾကာင့္လည္းျဖစ္နိုင္၏၊ ကာလသည္စိတ္ကိုတည္
ျငိမ္ေအာင္ တည္ေဆာကျ္ပဳ့ျပင္၍အထက္အထက္ ဆက္၍ ဆက္၍ တရားေတာ္ ကိုမွတ္သားနာယူလိုက္ေသာအခါ သမာဓိအားေကာင္းလာျပီးဥာဏ္ပညာတိုးတက္
ထက္ျမက္လာကာ ထိုအသိဉာဏ္လက္နက္ျဖင့္အသျပာအေပၚ၌ ကပ္ေနေသာ ဥ ပါဒါန္အစဲြမွသည္အတြင္းအပ ခႏၶာငါးပါးေပၚ၌ အပါယ္က်ေလာက္ေအာင္ ၾကီးမား
ဆိုး ၀ါးေသာဥပါဒါန္အစဲြတို့ကို၎၊ရတနာသံုးပါးအေၾကာင္းအက်ိဳးနိယာမတရား
တ႔ို၌ ဇေ၀ဇ၀ါ မေရမရာျဖစ္ေနေသာ သံသယတို့သည္၎ ျဖတ္ေတာက္ေက်ာ္
လႊားကာ ေသာတာပန္ အရိယာပုဂၢိဳလ္ထူးတစ္ေယာက္ျဖစ္သြားေလ၏။
        
အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ဖခင္အနာထပိဏ္သူေဌးၾကီး အသျပာတစ္ေထာင္ဆီး
ၾကိဳ၍ေပးေသာ္လည္ မယူေတာ့ျပီ တရားအရသာတရားတန္ဖိုးကိုေငြအသျပာႏွင့္
မလဲ နိုင္ေတာ့ေပ၊ မင္းစည္းစိမ္ နတ္စည္းစိမ္ထက္ တရားအရသာကထူကဲသာ
လြန္းသည္ကို သူေဌးသား ေမာင္ကာလသိသြားေခ်ျပီ၊ ထို့ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္း
တရားနာၾကားခြင္းရ ျခင္းကို ထူးျမတ္ေသာအၾကား(၀ါ)အၾကားထူးဟု ဗုဒၶဘုရားရွင္
ကေဟာေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၏။
        
ထို့ေၾကာင့္ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ ပုဂၢဳိလ္ထူးတစ္ေယာက္ျဖစ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကားခ်င္
တာကို ခ်ည္နားမေထာင္ပါနွင့္ နားေထာင္သင့္တာကို နားေထာင္ပါ သို့မွသာ 
ထးူျမတ္ ေသာ အၾကားကိုရ၍ ထူးျမတ္ေသာအၾကားပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္နိုင္
ပါေၾကာင္းတင္ျပ လိုက္ရပါ၏။
                   ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
                                         အရွင္သိရီဒတၳာလကၤာရ။

No comments:

Post a Comment

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: