Friday, February 3, 2012

ၾကည့္လုပ္ေနာ္ ၾကည့္လုပ္

အခ်ိန္အားျဖင့္-၀ါတြင္းကာလ   ရဟန္းေတာ္မ်ား၀ါဆုိခါစျဖစ္၏၊ ဒကာ-ဒကာမမ်ားက၀ါဆုိသကၤန္းလွဴဒါန္းၾကျခင္းျဖင့္ကုသုိသ္အရွိန္အားေကာင္း
ေနဆဲလည္းျဖစ္၏၊စာေရးသူအား၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴရန္ပင့္ထားေသာဒကာတစ္
ဦးကမနက္ျဖနနံနက္၀ါဆုိသကၤန္းလွဴျပီး အႏုေမာဒနာတရားအျဖစ္မိဘက သား
သမီးမ်ားကုိ၊ဆရာကတပည့္ ကုိဆုံးမနည္း၊ျပဳျပင္နည္း တရားတစ္ပုဒ္ ေဟာၾကား
ခ်ီးျမင့္ေပးပါရန္ ၾကဳိတင္ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားေလသည္။
         
ထုိအခါ  စာေရးသူ၏ စိတ္ကူးထဲ၌ ေလာကလူသားအားလုံး၏ ဖခင္ဆုိလည္း ဟုတ္၊
ေလာကသားအာလုံး၏ ဆရာဆုိလည္း ဟုတ္ေတာ္မူထေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ၾကည္
လင္ ပီျပင္ေသာပုံရိပ္ေတာ္သည္ ၀င္းလက္စြာေပၚလာ၏။ မည္္သည့္ အေရးကိစၥ ႏွင့္
ၾကဳံၾကဳ ံဦးစြာ ပထမ ျမတ္ဗုဒၶကုိ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည္မိပါ၏၊ မည္သည့္အၾကာင္းကိစၥ၌- 
မည္ကဲ့သို႔ ဗုဒၶဘုရာရွင္က လမ္းညြန္ခဲ့သည္။မည္ကဲ့သို႔ လိုက္နာက်င့္သုံးအပ္သည္ကုိ
 အတုယူ က်င့္သုံးႏုိင္ရန္ုဖစ္ပါ၏၊ ဤသည္ပင္-စာေရးသူအတြက္ ၾကီးမာေသာ ဘ၀ခြန္
 အားျဖစ္ပါ၏။
       
တဖန္ဆက္၍ ေတြးလုိက္ေသာအခါ ႐ုိင္းသူကုိ ယဥ္ေအာင္ ဆုံးမ ပဲ့ျပင္ သြန္သင္ရာ၌ 
တုႏုိင္သူ၊  ယွဥ္နုိင္သူ  မရွိေသာေၾကာင့္  အႏုတၱေရာပုရိသ ဒမၼသာရ ဘြဲ႔ေတာ္ၾကီး ျဖင့္ တစ္ေလာကလုံးကတန္ဖုိးထားအပ္ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္အပ္ေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အတုယူစရာဆုံး
မနည္း ဆုံးမဟန္ကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ  သုတၱႏၲပိဋက-အဂၤုတၱရနိကာယ္လာ- ေကသိ
သုတ္သည္ စာေရးသူ၏ အသိဥာဏ္၌ ေပၚလာ၏။
        
အခါတပါး၌ ေကသိမည္ေသာျမင္းထိန္းဆရာ တေယာက္သည္ ျမတ္ဗုဒၶထံ အဖူး အ
ေျမာ္ေရာက္၍လာ၏၊ ထိုအခါျမတ္ဗုဒၶက ေကသိကုိ ႏႈတ္ဆက္စကား  မိန္႔ၾကားေတာ္ 
မူ၏။

ဗုဒၶ။     ။ ေကသိ သင္သည္ ျမင္းတုိ႔ကို ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ဆုံးမသြန္သင္သည့္အရာ၌ လူေတာ္တစ္ေယာက္လုိ႔ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားေနတယ္၊  ျမင္းေတြကုိ ဘယ္ပုံ ဘယ္နည္းဆုံးမျပဳျပင္ပါသလဲ ေကသိ၊

ေကသိ။    ။ ျမတ္စြာဘုရား  တပည့္ေတာ္သည္ ဆုံးမထိုက္ေသာျမင္းကုိ ေရွးဦးစြာအႏု နည္းျဖင့္ဆုံးမပါသည္၊ အနုနည္းျဖင့္မရလွ်င္  ဒုတိယအဆင့္  အၾကမ္းနည္းျဖင့္ ဆုံးမပါ
သည္ မရေသးလွ်င္အႏုနည္း၊အၾကမ္းနည္းတစ္ျပဳိင္နက္သုံး၍လည္းဆုံးမပါသည္ဘုရား ။

ဗုဒၶ။     ။ အဲဒီနည္းတုိ႔ျဖင့္ ဆုံးမ၍ မရခဲ့ေသာ္ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း  ဆုံးမသလဲ ေကသိ။

ေကသိ။     ။အဲဒီနည္းေတြနဲ႔ ဆုံးမျပဳျပင္၍ မရခဲ့ေသာ္ ထုိျမင္းကိုသတ္ပစ္ပါမည္ဘုရား၊

ဗုဒၶ။      ။အုိ . အုိ. အိုု ဘာေၾကာင့္လဲေကသိ။

ေကသိ။     ။ ဆုံးမ,မရသည့္ ျမင္း႐ုိင္းတစ္ေကာင္ေၾကာင့္တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဆရာ့ဆရာ
အစဥ္အဆက္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းမည္ စုိးေသာေၾကာင့္ပါ အ႐ွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ လည္း ျမတ္စြာဘုရားကုိေလွ်ာက္လုိပါသည္ ဘုရား၊ ႐ွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း
ဆုံးမထိုက္ေသာ လူနတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ ဆုံးမေတာ္မူရာ၌ အလြန္႔အလြန္ ထူးခၽြန္ အံ့ဩစရာေကာင္းေသာေၾကာင့္ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးျဖင့္ နာ မည္ၾကီးထင္းရွား  ေက်ာ္ၾကား လွပါသည္ဘုရား၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားကေရာ-သတၱ၀ါ
တြကိုဘယ္ပုံဘယ္နည္းနဲ႔ ဆုံးမေတာ္မူပါသနည္း ဘုရား။

ဗုဒၶ။     ။´ငါလည္းမင္းလိုပဲေပါ့ကြယ္၊ ပထမအႏုနည္းနဲ႔ဆံုးမတယ္၊ ဒုတိယအေနနဲ႔ အ ၾကမ္းနည္းနဲ႔လည္းဆံုးမတယ္၊ မရရင္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အႏုနည္း အၾကမ္းနည္း တျပိဳင္နက္သံုးျပီးေတာ့လည္းဆံုးမတယ္၊ မင္းတို႔ျမင္းေလာကမွာ ျမင္းေတြကို ဆံုးမတဲ့ အခါ ေခ်ာ့ျပီးဆံုးမတာကို အႏုနည္းလိုသတ္မွတ္သလို ငါဘုရာသာသနာေတာ္မွာ၌`ဤ
အရာသည္ ကုသိုလ္သုစရိုက္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရသည့္အလုပ္၊ ဤအရာသည္ ထိုကု
သိုလ္ သုစရုိက္လုပ္ငန္းတို႔၏ အက်ဳိးရလာဒ္၊ ေကာင္းတာလုပ္မွလူေကာင္း လူေကာင္း တို႔၏သြားရာလမ္းကား လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ ျဗဟၼျပည္ တို႔ျဖစ္၏၊ စသည္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရ မည့္အလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကိုဆိုင္ရာေကာင္းက်ဳိးတရား ရလာဒ္မ်ား 
ႏွင့္ယွဥ္တဲြျပီး ဆံုးမသည္ကို အႏုနည္း လို႔သတ္မွတ္ေတာ္မူတယ္။
       
ေကသိ…….ျမင္းတို႔ေလာကမွာ ျမင္းေတြကို ဆံုမသည့္အခါ ရိုက္ႏွက္ဆံုးမသည္ ကို အ
ၾကမ္းနည္းလိုသတ္မွတ္သလို ငါဘုရားသာသနာ၌`ဤအရာသည္ကုသိုလ္ ဒုစရိုက္လုပ္
ငန္းမလုပ္သည့္အလုပ္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္အခ်က္၊ ဤအရာသည္ ထိုအကုသိိုလ္ ဒုစရိုက္
တို႔၏ အက်ဳိးရလာဒ္ အကုသိုလ္ဒုစရိုက္လုပ္ငန္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္သူတို႔သည္လူ မိုက္၊ လူ
မိုက္တို႔၏သြားရာလမ္းကား ငရဲဘံု တိရိစၧာန္ဘံု ျပိတၱာဘံုသာျဖစ္၏´စသည္ျဖင့္ မလုပ္ရ မည့္အလုပ္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္အခ်က္တို႔ကို ဆိုင္ရာအက်ိဳးတရား ရလာဒ္  မ်ားႏွင့္ ယွဥ္
တဲြျပီး သံေ၀ဂဥာဏ္ျဖစ္ေပၚ၍ ေၾကာက္တတ္လာေအာင္ဆံုးမသည္ကို အၾကမ္းနည္း လို႔သတ္မွတ္ေတာ္မူတယ္။

ေကသိ။     ။`ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားအေနျဖင့္ အႏုနည္း အၾကမ္းနည္း နည္းႏွစ္နည္းလံုး
သံုး၍ ဆံုးမမရသည့္သူကို အဘယ္သို႔ဆံုးမေတာ္မူပါသနည္းဘုရား´

ဗုဒၶ။     ။`ေကသိ…..ငါလည္းမင္းလိုပဲေပါ့ကြယ္၊ ဆံုးမမရတဲ့သူကို သတ္ပစ္တယ္ကဲြ႔။

ေကသိ။     ။`အို… ..အို…..ဘယ္လိုအမိန္႔ရွိလိုက္တာလဲ ဘုရား၊ အရွင္ဘုရား အေန
ျဖင့္ သူတပါးအသက္သတ္ျခင္းသည္မသင့္ေတာ္ပါ၊ အရွင္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ပဲ`ပါဏာ
တိ ပါတာေ၀ရာမဏိ´သူမ်ားအသက္ သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္လို႔ ေဟာေတာ္မူ
ထား သည္မဟုတ္ပါလား ဘုရား´။

ဗုဒၶ။     ။`မွန္တယ္ေကသိ၊ သူမ်ားအသက္သတ္ျခင္းသည္ မသင္ေလ်ာ္၊ သို႔ေသာ္ အႏု
နည္း အၾကမ္းနည္းတို႔ျဖင့္ လိုအပ္သလိုဆံုးမပါလွ်က္ ဆံုးမစကားနားမေထာင္သူကို ငါ ဘုရားကိုယ္တိုင္ကလည္း`ဆံုးမထိုက္သူ´ဟု အသိအမွတ္မျပဳ၊ အတူေန သီတင္းသံုး
ေဖၚပညာရွိတို႔ကလည္း `ဆံုးမထိုက္သူ´ဟု အသိအမွတ္မျပဳၾကကုန္၊ ဤကဲ့သို႔အမ်ား ကအသိအမွတ္မျပဳေတာ့ျခင္း၊ သူ႔အျပစ္ႏွင့္သူသြားလိမ္႔မည္ဟု ပကာသနီကံျပဳျခင္း၊၀ိုင္း
၍ၾကဥ္ျခင္းကို ငါဘုရားသာသနာ၌ `သတ္ပစ္ျခင္း´ဟုေခၚဆိုအပ္သည္ ေကသိ´´။

ေကသိ။     ။`မွန္ပါ့…….မွန္ပါ… ေကာင္းလိုက္တဲ့သတ္နည္းပါဘုရား၊ ဤနည္းျဖင့္ 
သတ္ျခင္းသည္ ပို၍ထိေရာက္ပါသည္ အရွင္ဘုရား၊ မေသခင္ အရွက္ရ၍သူ႔ဘ၀ကို
ေသသလိုျဖစ္ေစသည့္အတြက္ အလြန္ေကာင္းသည့္သတ္နည္းပင္ျဖစ္ပါသည္ အရွင္
ဘု ရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔လူ႔ေလာကမွာ မိဘစကားနားမေထာင္တဲ့ သားသမီးကို အ
ေမြျပတ္ ျဖတ္ခ်လိုက္တာဟာလည္း ဗုဒၶအလိုက် သတ္နည္းတစ္မ်ဳိးပဲေပါ့ဘုရား၊ အရွင္
ဘုရား၏ ဆံုးမနည္းကို တပည့္ေတာ္ အလြန္သေဘာကႏွစ္ခ်ဳိက္မိပါသည္ အရွင္ဘုးရာ၊
တပည့္ ေတာ္ကို ဥပသကာ ဒကာတစ္ေယာက္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေတာ္မူပါ အရွင္ ဘုရား´ဟု ေလွ်ာက္ထားကာ ျမတ္ဘုရားကို ရိုေသစြာ ရွိခိုးဦးခ်ျပီးလွ်င္ မိမိအိမ္သို႔ျပန္
သြားေလ၏။ဤ သုတၱံလာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ဆံုမနည္းသည္ အလြန္ထိေရာက္၏၊ သာသနသ
မိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ လူၾကမ္းမင္းသားၾကီ အရွင္ေဒ၀ဒတ္ကို`ယခုအခ်ိန္မွစ၍ အရွင္
ေဒ၀ဒတ္ ျပဳသမွ် ေျပာသမွ် ၾကံစည္သမွ်သာသနာႏွင့္မည္သို႔မွ မပတ္သက္ မသက္ဆိုင္ အရွင္ေဒ၀ဒတ္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္´ဟု သူ႔အျပစ္ႏွင့္ သူ႔တာ၀န္ သူယူ ဟူေသာ သ
ေဘာျဖင့္ ဘုရားႏွင့္သံဃာ ပကာသနီယကံျပဳ၍ ၀ိုင္းၾကဥ္လိုက္ေသာအခါ အရွင္ေဒ၀ 
ဒတ္သည္ အစေတာ့ ေဒါသမာနတို႔ေၾကာင့္ ပိုဆိုးသလိုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး၌
အားငယ္၍ သတိသံေ၀ဂ ေနာင္တၾကီးစြာရကာ ေျမမ်ဳိေနဆဲ အခ်ိန္၌ပင္ ဘုရားရွင္ကို 
၀န္ခ်ေတာင္ပန္းရင္း ကန္ေတာ့ပန္း ဆင္ျမန္းခဲ့ပါ၏၊ ရိုင္းသူကို ယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမ
ေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္ဗုဒၶပါေပ။
        
ထိုမွတဖန္ ရဟႏၱာသခင္ အရွင္ဒိဗၺကို မဟုတ္မဟပ္စြပ္စြဲ ေျပာဆိုေသာ ၀ဎၬ အမည္ရွိ
ေသာ လစၧ၀ီမင္းသားအား ပတၱနိကၠဳဇၨန သပိတ္ေမွာက္ကံျပဳေစ၍ သံဃာက ၾကဥ္လိုက္
ေသာအခါ ၀ဎၬ အမည္ရွိ လိစၧ၀ီမင္းသားသည္ မူးေမ့လဲက် ေနာင္တၾကီးစြာရ ကာ အ
မွားကို၀န္ခ်ေတာင္းပန္ခဲ့ေလ၏။
       
တဖန္ ဖြားဖက္ေတာ္လည္းျဖစ္ ေတာထြက္သည့္အခါလည္း လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္
အတြက္`ငါ့ေၾကာင့္ သိဒၶတၳမင္းသား ဘုရားျဖစ္ရတယ္ဆိုျပီး´မာနၾကီးစိတ္ရိုင္း ၀င္ကာ 
ငါ့ဘုရား ငါ့တရား ငါ့သံဃာ ဟုဟစ္ေကၽြး သံဃာကိုမထိေလးစားလုပ္ေနေသာအရွင္ဆႏၷ
ကို ျဗဟၼဒဏ္ေပး၍ သံဃာကၾကဥ္လိုက္ေသာအခါ အရွင္ဆႏၷသည္လည္း ေနာက္ဆံုး
ေတာ့ မာန္ခ်၍ ဟန္က်သြားေလ၏၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ထိေရာက္ေသာ ဆံုးနည္းပါ ေပ။
        
အခ်ိန္ေတြၾကာေတာ့ ၾကာခဲ့ပါျပီ၊ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံခဲ့သည့္ႏွစ္အေရအတြက္ပင္
(၂၅၅၂)ႏွစ္ပင္ ရွိခဲ့ျပီျဖစ္၏၊ ဘုရားမျဖစ္မီ သက္ေတာ္(၂၉)ႏွစ္ အရြယ္တြင္ေတာထြက္၍ ဒုကၠရစရိယာ(၆)ႏွစ္ၾကာက်င့္ေတာ္မူခဲ့သည္ျဖစ္၍ ေတာထြက္သည့္ေန၀ယ္ဖြားျမင္ေသာ သားေတာ္ရာဟုလာသည္ပင္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည့္အခ်ိန္၌ (၆)(၇)ႏွစ္သား အရြယ္ 
ေရာက္ေနေလျပီ၊ ဘုရားျဖစ္ျပီး ပထမ၀ါကို ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတန မိဂဒါ၀ုန္ေတာ
၌ပင္ ၀ါဆို၀ါကပ္ေတာ္မူ၍ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးအား တရားဦးစမၼစၾကၤာေဟာကာ ေသာတာပန္ အ
ရိယာအဆင့္သို႔ေရာက္ေအာင္ျမွင့္တင္ေတာ္မူျပီးလွ်င္ အနတၱလကၡဏသုတ္ျဖင့္ ရ ဟႏ ၱာ
ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏၊ နတ္ျဗဟၼာအမ်ားလည္း ကၽြတ္တမ္း၀င္ၾကပါ၏၊ ၀ါဆိုလျပည့္ ေက်ာ္(၇)
ရက္ေန႔တြင္ နာလကရေသ့အား ေမာေနယ်က်င့္စဥ္ကိုေဟာျပေတာ္မူ၏၊ ထို အခါ နာလ
ကရေသ့သည္ ဘုရားရွင္ထံ၌ ရဟန္ျပဳ၍ ေမာေနယ်အက်င့္ကို က်င့္ေတာ္မူ ေသာအခါ 
မၾကာမီပင္ ရဟႏ ၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ထို႔ေနာက္ ယသသူေဌးသားႏွင့္တကြ အ ေပါင္းပါ သူု
ငယ္ခ်င္း(၅၄)ေယာက္တို႔ကို ရဟန္းျပဳ႕ေစ၍ ရဟႏ ၱာျဖစ္ေအာင္ ေဟာေဖၚ ညႊန္ျပခဲ့၏။
       
ျမတ္ဗုဒၶ၊ ပဥၥ၀ဂၢီငါးပါး၊ ယသေထရ္သူငယ္ခ်င္း ငါးဆယ့္ေလးပါး၊ ေပါင္း(၆၁)ပါး ျဖင့္ သာသ
နာျပဳခရီးကိုစတင္ေတာ္မူ၏၊ ဗုဒၶ၀င္တို႔၌ အရွင္လနကေထရ္အေၾကာင္းက ေပ်ာက္ေနတတ္
၏၊ ယခုသာသနာျပဳခရီးၾကြေတာ္မူသည့္စာရင္း၌လည္း အရွင္နာလက ေထရ္ မပါ၀င္၊ ဘု
ရားတစ္ဆူ တစ္ဆူကာလ၌ ေမာေနယ်အက်င့္ကို က်င့္နိုင္သူ ရဟန္း တစ္ပါးသာေပၚထြန္း
ေလ့ရွိ၏၊ ေမာေနယ်အက်င့္ ဟူသည္လည္း လြယ္လြယ္ကူကူအက်င့္မဟုတ္၊ ပုထုဇဥ္ဘ
၀မွစ၍ ရဟႏ ၱာျဖစ္သည္အထိ ကိေလသာစိတ္မယိုဖိတ္ေအာင္ အထူး ေလ့က်င့္ရေသာအ
က်င့္ျဖစ္၏၊ ျမိဳ႔ရြာႏွင့္စပ္ေသာကိေလသာ ေတာႏွင့္စပ္ေသာ ကိေလသာ၊ ကာမဂုဏ္အာရံု အဖံုဖံုႏွင့္စပ္ေသာကိေလသာ ပစၥည္းေလးပါးႏွင့္စပ္ေသာ ကိေလသာစသည္ျဖင့္ ကိေလ
သာဟူသမွ်ကို ဟန္႔တားနိုင္ရ၏၊ အရညကင္ဓုတင္၊ ရုကၡမူခဓုတင္၊ သုသာန္ဓုတင္စေသာ
ဓုတင္ တစ္ဆယ့္သံုးရပ္ အက်င့္ျမတ္ကိုလည္းက်င့္ရ ၏၊ေမာေနယ်အက်င့္ကိုက်င္သံုး
ေသာ ရဟန္းသည္ျပင္းျပင္းထန္ထန္အားထုတ္ပါက (၇)ရက္သာ အသက္ရွည္၏၊ အ
လယ္အလတ္က်င့္ပါက(၇)ႏွစ္သာအသက္ရွည္၏၊ ေျဖး ေျဖးေႏွးေႏွး သက္ေတာင့္သက္
သာ က်င့္ပါက (၁၆)ႏွစ္သာအသက္ရွည္၏၊ အရွင္နာလ က အထက္ဆံုး အျမတ္ဆံုး ျပင္း
ျပင္းထန္ထန္ က်င္သံုးေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ (၇)သာ အ သက္ရွင္ေနထိုင္သြားရ၏။

ေမာေနယ်အက်င့္ကိုက်င့္ေသာ ရဟန္းသည္ ျမတ္ဗုဒၶထံမွ ေမာေနယ်က်င္စဥ္ကို နည္း
ခံျပီးကတည္းက
        
(၁) ေနာက္တစ္ၾကိမ္ဘုရားရွင္ကိုလာေရာက္ဖူးေျမွာ္ရိုးထံုးစံမရွိ၊ တစ္ခါတည္းတၾကိမ္တည္း သဒၶါာတရားအျပည့္ျဖင့္ အ၀ဖူးသူျဖစ္၏၊ ဘုရားဖူးေနရံုမွ်ျဖင့္ အခ်ိန္မ ကုန္ေစလိုသူျဖစ္၏။
        
(၂) ေနာက္တစ္ၾကိမ္ဘုရားရွင္၏တရားေတာ္ကို နာယူရိုးထံုစံမရွိ၊ တခါတည္း တစ္ၾကိမ္
တည္းျဖင့္ ေစ့စပ္ေသခ်စြာ နာယူထားသူျဖစ္၏၊ တရားနာေနရံုမွ်ျဖင့္ ေက်နပ္ ေနသူမဟုတ္။
        
(၃) ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဤက်င့္စဥ္ႏွင့္စပ္၍ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို လာေရာက္ ေမးျမန္းရိုး
ထံုးစံမရွိ၊ တစ္ခါတည္း တစ္ၾကိမ္တည္းျဖင့္ ရွင္းရွႈင္းလင္းလင္း က်က်နန ေသ ေသခ်ာခ်ာ
ေမးျမန္းထားသူျဖစ္၏။
        
ယခုေခတ္ အမ်ားစုသည္ ဘုရားကိုခဏခဏ ဖူးၾကပါ၏၊ သို႔ေသာ္ ဘုရားကိုတကယ္မေတြ႔၊
တရားကိုခဏခဏနာၾကပါ၏၊ သို႔ေသာ္ တရားစစ္ တရားမွန္ကို မသိ၊ စာ တတ္ေပတတ္ ပညာရွိမ်ားရွိၾကပါလွ်က္ ကိုယ္မသိသည္ကိုေမးျမန္းရေကာင္းမွန္းမသိ၊ တစ္ပိုင္းတစသိရံု
မ်ွျဖင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အဟုတ္ၾကီးထင္ေနတတ္ၾက၏၊ ဆရာၾကီးလုပ္ခ်င္ေနၾက၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္
မ်ားအေနျဖင့္ တၾကိမ္းတည္းျဖင့္ ဘုရားရွင္ကို တကယ္ေတြ႔ ေအာင္ ဖူးသြားေသာ၊ တခါ
တည္းျဖင့္ တရားေတာ္ကို တကယ္သိေအာင္နာယူသြား ေသာ တထိုင္တည္းျဖင့္ မရွင္း
လင္းသည္မ်ားကို ရိုးသားစြာေမးျမန္းသြားေသာ အရွင္နာ လက၏ ေမာေနယ်က်င့္စဥ္ကို
အတုယူဖို႔ အလြန္ေကာင္းပါ၏။
        
အရွင္နာလကသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏တပည့္အမ်ဳိးအစားထဲတြင္ အဂၢသာ၀ကလည္း မဟုတ္၊ 
ပုဂၢဳိလ္ထူး၊ တပည့္ထူး ၀ိေသသပုဂၢလ ၀ိေသသသာ၀က ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အရွင္
နာလက၏ အေၾကာင္းသည္ ေစာေစာစီးစီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းျဖစ္၏။
        
သာသနာျပဳခရီးအျဖစ္ ေဒသအသီးသီးသို႔ျဖန္႔၍ ၾကြေတာ္မူၾကသည္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶ သည္ ဥရုေ၀လာေတာသို႔ၾကြေတာ္မူ၏၊ သံုးလခန္႔သီတင္းသံုး၍ ဘဒၵ-၀ဂၢီညီေနာင္သံုး က်ိတ္၊ 
ရေသ့ညီေနာင္ ရွႈင္တစ္ေထာင္တို႔ကို ေခ်ခၽြတ္ဆံုးမေတာ္မူျပီးေနာက္ ျပာသိုလ ျပည့္ေန႔၌ ရာဇာျဂိဳလ္ျပည္၌ ႏွစ္လခန္႔ သီတင္းသံုး၍ ဘုရင္ဗိဗၺိသာရႏွင့္တကြ တိုင္းသူ ျပည္သား 
လူအမ်ားကို ကၽြတ္တမ္း၀င္ေစ၍ အမ်ဳိးေကာင္းသားတစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ရဟႏ ၱာအျဖစ္
ေရာက္ရွိေစကာ ရဟန္းအျဖစ္ခံယူေစ၏၊ ဥပတိႆႏွင့္ ေကာလိတ သူ ငယ္ခ်င္းႏွစ္
ေယာက္ကိုလည္း သူတို႔၏တပည့္ပရိဗုိဇ္(၅၀၀)ႏွင့္အတူ ရဟႏ ၱာျဖစ္ေစကာ အရွင္
သာရိပုတၱရာ အရွင္ေမာဂၢလာန္ အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားေသာ အဂၢသာ၀က တပည့္ ၾကီး
မ်ားျဖစ္လာ၏။ဖခင္သုေဒၶါဒနမင္းၾကီး၏ေစခိုင္းခ်က္အရ ဘုရားရွင္ကို ကပိလ၀တ္ေန
ျပည္ေတာ္ သို႔ၾကြရန္ လာေရာက္ပင့္ေဆာင္ၾကေသာ ကာဠဳဒါယီ အမတ္ႏွင့္တကြ ကပိ
လ၀တ္ျပည္ သား အမ်ိဳးေကာင္းသား တစ္ေသာင္းကိုလည္း ရဟႏ ၱာျဖစ္ေစ၍ရဟန္းဘ
၀ကိုခံယူေစခဲ့ ၏။
        
တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္ေန႔၌ ကာဠဳဒါယီမေထရ္၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ လည္း
ေကာင္းေက်းဇူးၾကီးမားေသာခမည္းေတာ္သုေဒၶါဒန၊ မိေထြးေတာ္မဟာပဇာမတိ ေဂါတမိ၊ ၾကင္ယာေတာ္ယေသာ္ဓရာႏွင့္ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္တို႔အား ေက်းဇူးဆပ္ေသာ အားျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ ကပၸိလ၀တ္ေနျပည္ေတာ္သို႔ေျခလွ်င္ခရီးျဖင့္ ၾကြေတာ္မူ၏။
        
ရာဇျဂိဳလ္ႏွင့္ ကပၸိလ၀တ္သည္ ယူဇနာေပါင္း(၆၀)ေ၀းကြာေလရာ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္
ယူဇနာႏႈန္းျဖင့္ မဟာသကၠရာဇ္(၁၀၃)ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္ေန႔မွ စတင္
ထြက္ခြါေတာ္မူရာ ရက္ေပါင္း(၆၀)ၾကာ၏၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွ ကပိလ၀တ္ေန ျပည္
ေတာ္ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းတိုက္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏၊ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းတိုက္၌ တန္
ခိုးျပာဋိဟာ အဖံုဖံုျဖင့္ သာကီ၀င္မင္းမ်ဳိးတို႔၏ ခတၱိယမာန္ကို ခ်ဳိးႏွိမ္၍ မဟာဗုဒၶ၀င္ ကို
ေဟာေတာ္မူ၏၊ ခမည္းေတာ္သုေဒၶါဒနမင္းၾကီးအား အနာဂါမ္၊ မိေထြးေတာ္ မဟာပဇာ ပတိ ေဂါတမိအား ေသာတာပန္တည္ေစ၏၊ ၾကြင္းေသာ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္တို႔အား မိမိ
တို႔၏ပါရမီအေလ်ာက္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားျဖစ္ပြားေစေတာ္မူ၏။
        
ကပိလ၀တ္ေနျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္၍ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ညီေတာ္ နႏၵမင္း
သားကို မဂၤလာေဆာင္မည့္ေန႔၌ပင္ ရဟန္းျပဳေစေတာ္မူ၏၊ ထို႔ေနာက္ ခုႏွစ္ရက္ ေျမာက္
ေသာေန႔၌ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျပဳေသာအခါမွစ၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ သခၤ ဧလ 
ဥပၸလ ပု႑ရိက ဟူေသာ ေရႊအိုးၾကီးေလးလံုးကို ဖခင္အေမြအျဖစ္ေပးပါရန္ မယ္ မယ္ ယေသာ္ဓရာ၏ေစခိုင္းခ်က္အရ အေမြေတာင္းရန္လာေသာ သားေတာ္ရာဟုလာ မင္း
သားေလးကို`ေလာကီဥစၥာအေမြပစၥည္းဟူသည္ ၀ိပါက၀ဋ္အတြင္း၌ စာရင္း၀င္ေနသည္
ျဖစ္၍ ဆင္းရဲဘို႔သာျဖစ္ေခ်၏၊ ငါကိုယ္တိုင္ မဟာေဗာဓိမ႑ိဳင္အျပင္၀ယ္ တြင္းပ ႏွစ္တန္
ရန္သူဟူသမွ်ကို တြန္းလွန္ျပိဳင္ဆိုင္အနိုင္ယူတိုက္ကာရယူခဲ့သည့္ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ
ပညာ ဟီရိ ၾသတၱပၸ တည္းဟူေသာ သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာရတနာ ခုႏွစ္ပါးကို သာ ေပးအံ့၊ သားေတာ္ရာဟုလာကို ေလာကုတၱရာအေမြကိုပိုုင္ဆိုင္ခြင့္ရသူျဖစ္ေအာင္ ျပဳ႔စုေပးေတာ္မူ
အ့ံ´ဟုၾကံစည္ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ျပီလွ်င္ အရွင္သာရိပုတၱရာေထရ္ကို ရွင္သာမေဏျပဳ႕ေပး
ပါရန္မိန္႔ေတာ္မူလိုက္၏၊ ထိုအခ်ိန္၌သားေတာ္ရာဟုလာသည္(၇) ႏွစ္ျပည့္ခါစ အရြယ္မ်ွ
သာရွိေသး၏။
      
ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္ရာဟုလာ ကိုရွင္ျပဳေပးျပီးေနာက္ ရာဇျဂိဳလ္ျမိဳ႕သို႔ ေနာက္တစ္
ေခါက္ၾကြသြားေတာ္မူ၏ ဘုရင္ဗိဗၺိသာရလွဴဒါန္းေသာ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္း တိုက္၌သီတင္းသံုး
ေတာ္မူ၏၊ ထိုခရီး၌သားေတာ္ ကိုရင္ရာဟုလာလည္းလိုက္ပါသြား၏၊ ျမတ္ဗုဒၶသည္သား
ေတာ္ ကိုရင္ရာဟုလာအား အတုျမင္အတတ္ေသာ အရြယ္မို႔ အထူး  ဂရုစိုက္ေတာ္မူ၏။ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ နုနုနယ္နယ္အရြယ္မို႔ ထိမ္းေက်ာင္မႈမွန္ ကန္ေစရန္ အျမဲမ
ျပတ္သတိျပဳေတာ္မူ၏၊ မ်ားစြာေသာဆံုးမၾသ၀ါဒ တရားတို႔ျဖင္႔ ျပဳ႔ျပင္ ေတာ္မူ၏၊ ကိုရင္
လာဟုလာ လည္ဓါတ္ခံေကာင္းေသာကိုရင္တစ္ပါးျဖစ္ပါ၏၊ `ငါက ဘုရားသား´ဟူေသာ
မာန္မ်ဳိးလံု၀မရွိ၊ မည္သည့္အခြင့္အေရးကိုမွ်မယူ၊ ယခုလည္း ေမြးရပ္ဇာတိ ကပၸိလ၀တ္ 
အဘိုးသုေဒၶါဒန မယ္ေတာ္ယေသာ္ဒရာတို႔ႏွင့္ခဲြ၍ ရာဇျဂိဳလ္ ျမိဳ႔သို႔လိုက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ဖခင္ဗုဒၶအနားတြင္ ပြတ္သီးပြတ္သပ္မေန အမ်ားျမင္ကြင္းတြင္ `သားအဖေလကြာ´အထင္
လြဲမႈမ်ဳိးကိုပင္မျဖစ္ေစခ်င္၊ ထို႔ေၾကာင့္ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတိုက္၏အစြန္ သရက္ပင္ပ်ဳိတစ္ပင္
၏ အနီး၀ယ္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာကမၼဌာန္း ေက်ာင္းေလး၌ တစ္ပါးတည္းေအးေအး
ေဆးေဆးသြားေရာက္ေနထိုင္၏၊
        
ဆူးသည္(ဗီဇနိယာမအရ သေဘာအရ) မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ်ထက္ ေအာင္ 
ေသြးစရာမလိုဘဲ သူ႔အလိုလိုခၽြန္ထက္၍လာသကဲ့သို႔ ကိုရင္ရာဟုလာသည္ လည္း ကိုရင္
ေလးဘ၀မွစ၍ မည္သူတစ္ဦတစ္ေယာက္ကမွ်အထူးတိုက္တြန္းစရာမလို ဘဲ သူ႔အသိႏွင္႕
သူ ဆိပ္ျငိမ္ရာအရပ္၌ေနထိုင္လွ်က္ တရာႏွလံုးသြင္းေနရကား ထူခၽြန္ မည့္ကိုရင္ျဖစ္မည္
မွာေသခ်ာပါ၏။
        
တစ္ရက္ေသာညေနခ်မ္းအခ်ိန္၀ယ္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ရွင္ရာဟုလာရွိရာကမၼဌာန္း ေက်ာင္း
ေလးသို႔ၾကြသြားေတာ္မူေလ၏၊ ခင္းထားေသာေနရာ၌ ေျခေတာ္ကိုတဲြလွ်ားခ်၍ ထိုင္ေတာ္
မူရင္းေျခေဆးေတာ္မူ၏၊ ေျခေခ်းေရခြက္ကိုပင္ ဥပမာျပဳ၍ အလြယ္တကူလိမ္တတ္ညာ
တတ္ေသာအက်င္ကိုမေမြးရန္ လိမ္ညာျခင္းကိုမျပဳရန္ဆံုးမေတာ္မူ၏၊ ေရခြက္ကိုေမွာက္ခ်
လိုက္လွ်င္ေရခြက္ထဲ၌ေရတစ္စက္မွ်မက်န္ေတာ့သကဲ့သို႔ လိမ္တတ္ညာတတ္သူ၏သႏ ၱာန္ ၌ ေကာင္းေသာအက်င့္စရိုက္တစ္ခုမွ်မက်န္ပဲ ရွိေနတတ္ပံုကိုသတိ ျပဳ႔ရန္ဆံုးမေတာ္မူ၏။
        
ထိုတစ္ဖန္ စစ္္္ေျမျပင္ကဆင္ၾကီးသည္ ေျခ လက္ ကိုယ္ခႏ ၱာ နားရြက္ အစြယ္ အျမီး ႏွာ
ေမာင္း အားလံုးတို႔ကိုအသံုးျပဳ၍ အသက္ကိုပင္စြန္႔ကာ တဖက္ရန္သူကိုတိုက္ရဲ ခိုက္ရဲ သ
ကဲ့သို႔ (စစ္ေျမျပင္ကဆင္ၾကီးအေနျဖင့္ မလုပ္ရဲေသာ အရာဟူသမွ် ဘာတစ္ခု မွ်မရွိသကဲ့
သို႔) လိမ္တတ္ ညာတတ္ေသာသူတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ မလုပ္ရဲေသာ အကု သိုလ္မ
ေကာင္းမႈဟူသည္ ဘာတစ္ခုမွ်မရွိေၾကာင္း သို႔ျဖစ္၍ ေပ်ာ္ေစ ပ်က္ေစ သေဘာ မ်ိဳးႏွင့္
ေသာ္မွလည္း မုသားစကားမေျပာဆိုမိေစရန္လည္း အေလးအနက္ သတိေပးဆံုး မေတာ္
မူ၏၊ သားေတာ္ကိုရင္ရာဟုလာကလည္း ရိုေသစြာ ယံုၾကည္စြာ နားေထာင္ လကၡံက်င့္
သံုးပါ၏၊ ဖခင္ျမတ္ဗုဒၶကိုဘာတစ္ခုမွ်ေစာဒကမတက္ ေစာဒကတက္ဖို႔ရန္ လည္း စိတ္ကူ
မွ်ပင္မရွိ၊ ဖခင္ျမတ္ဗုဒၶ အေပၚ၌ အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ခင္ေလးစား ၾကည္ညိဳ အား ထားျပီးသားျဖစ္
၏၊ ျမတ္ဗုဒၶသည္ သားေတာ္ရာဟုလာအား ဆက္လက္မိန္႔ေတာ္မူ၏။
        
ဗုဒၶ။     ။`ရာဟုလာ မွန္ကိုျမင္ဘူးတယ္ေနာ္´

ရာဟုလာ။     ။`မွန္ပါ ျမင္ဘူးပါသည္ အရွင္ဘုရား´

ဗုဒၶ။     ။`ရာဟုလာ မွန္ဆိုတာ ဘာလုပ္ဖို႔လဲ´

ရာဟုလာ။     ။`မွန္ဆိုတာၾကည့္ဖို႔ပါဘုရား´

ဗုဒၶ။     ။`ေအးကဲြ႔၊ အဲဒီလိုပဲ ဘယ္အရာမဆို ၾကည့္ျပီး လုပ္ရမယ္ ၾကည့္ျပီးေျပာ ရမယ္၊
ၾကည့္ျပီးေတြးရမယ္။
       
ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမၾသ၀ါဒ စကားသည္ လြန္းစြာထိမိ၏၊ ၾကည့္လုပ္ဟူေသာ စ ကားသည္
လြန္စြာ ခရီးေရာက္၏၊ လူတို႔သည္ မွန္ျဖင့္ မိမိမ်က္ႏွာ၌ ၀က္ျခံ တင္းတိမ္စေသာ အျပစ္ အ
နာအဆာမ်ားရွိမရွိၾကည့္၍ မ်က္ႏွာကို လွသည္ထက္လွေအာင္ ၾကည့္ ေကာင္းသည္ထက္ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ၾကသကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို`အျပစ္
အနာ အဆာရွိမရွိ၊ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားလံုးအတြက္ အက်ဳိးမ်ားမမ်ား အျပစ္ကင္းေသာ 
ကုသိုလ္ဟုတ္ မဟုတ္´စသည္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ ျပီးမွ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္အပ္၏၊ အျပစ္
ရွိ မရွိ ၾကည့္ျပီးမွေျပာရမည္ျဖစ္၏၊ အျပစ္ရွိမရွိ ၾကည့္ျပီးမွ ေတြးရမည္ ျဖစ္၏။
        
အလွအပၾကိဳက္သူမ်ားသည္ မွန္ကို ခဏ ခဏ ၾကည့္သကဲ့သို႔ မိမိဘ၀ကို အမွန္ တကယ္ 
လွလိုပါလွ်င္လည္း ဘယ္အရာမဆို မျပဳလုပ္မီ တစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ဆဲတစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ျပီးတစ္
ၾကိမ္ တခါလုပ္ သံုးၾကိမ္ ဆင္ျခင္စဥ္စား သံုသပ္ျပီးမွ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္၏၊ အကု
သိုလ္ျဖစ္စဥ္အရာ၌ မျပဳမီ ေရွာင္ၾကဥ္၍ ကုသိုလ္ျဖစ္မည့္အရာ၌ ျပဳ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳး
စားၾကရမည္ျဖစ္၏။
        
မျပဳမီ မေျပာမီ မေတြးမီ ဆင္ျခင္းသံုးသပ္ၾကည့္ရႈ လိုက္၍ မေကာင္းမွန္းသိလွ်င္ ေရွာင္ၾကဥ္
ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္၏၊ မျပဳလုပ္မီ သတိေမ့ေလ်ာ့၍ မၾကည့္ရႈမိခဲ့ေသာ္ ျပဳေနဆဲ ေျပာေနဆဲ ေတြး
ေနဆဲအခ်ိန္၌ ၾကည့္ရႈရမည္ျဖစ္၏၊ မေကာင္းမွန္းသိလွ်င္ ဆက္မလုပ္ ပဲ ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔လို
အပ္ပါ၏။
      
ျပဳျပီး ေျပာျပီး ေတြးျပီးမွ မေကာင္းမွန္းသိလွ်င္လည္း ဖံုးကြယ္မထားပဲ ေလးစား ေလာက္သူ
တစ္ဦးဦးထံ၌ အျပစ္ကို၀န္ခံ၍ ေနာက္တစ္ဖန္ ထိုအမွားမ်ဳိး မလုပ္မိေအာင္ သတိထားရ
မည္ျဖစ္၏၊ ဤးကား ျမတ္ဗုဒၶ၏သားေတာ္ရာဟုလာအားဆံုးမေတာ္မူခဲ့ေသာ `ၾကည့္လုပ္´
ဟူေသာ ဆံုးမစကား၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ပါ၏၊ ယေန႔အခါ၌ကား `ၾကည့္လုပ္´ဆိုေသာ စ
ကား၏ အဓိပၸါယ္ကို တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုနားလည္ေနၾက၏၊`ေပးသင့္ တာေပး ေကၽြးသင့္တာ
ေကၽြးျပီး ၾကည့္လုပ္လိုက္ ကိုယ္ကိစၥ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ဘို႔ အဓိက´ ဟူေသာ မသမာ
ေသာ အသြင္ျဖင့္ အရွက္မရွိေျပာဆိုေနၾက၏။
       
ျမတ္ဗုဒၶ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ `ၾကည့္လုပ္´ဟူေသာစကား၏ အဓိပၸါယ္ကား အရွက္အေၾကာက္
တရားကို တန္ဖိုးထား၍ အစစ အရာရာ ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးသပ္ၾကည့္ရႈ ျပီးမွ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ပါဟု ဆိုလို၏၊ ရိုးရိုးမ်က္စိျဖင့္ မၾကည့္ပဲ ဥာဏ္မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ပါ အဆိုးအ
ေကာင္း အက်ဳိုးအေၾကာင္းကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ပါ ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါ ၏၊ တန္ဖိုးရွိေသာ
စကားကို တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔ လြန္စြာအေရးၾကီးပါ၏။
        
တပည့္လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားႏွင့္ သားသမီးတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ဆရာမိ ဘမ်ား
သည္ ေနရာတစ္ကာအလိုလိုက္၍ ေပ်ာ့စိစိလုပ္ေနလ်ွင္ ထိုတပည့္သားသမီးမ်ား က အ
ေရးမစိုက္တတ္ၾက အေရာတ၀င္၍ အရိုအေသမဲ့တတ္ၾကသည္ကို သတိျပဳဖို႔ိလို ၏၊ ေနရာ
တကာခ်ဳပ္ခ်ယ္၍တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္အုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္လည္းသူတို႔၏ဘ၀တက္လမ္းကို ေလွာင္
ပိတ္သလို ျဖစ္သြားတတ္သည္ကို လည္းေကာင္း မိမိကို မေက်မနပ္ျဖစ္ ၍ ေဒါသအာဃာ
တ တစတစ ၾကီးထြားလာျပီး ရန္ရွာ တတ္ၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း သတိျပဳရန္လိုအပ္
ပါ၏။ အေျခအေနအရ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလုိ အတင္းအေလွ်ာ့ျပဳလုပ္၍လည္း ေကာင္း
ေျမွာက္တန္လွ်င္ေျမွာက္ ေျခာက္တန္လွ်င္ေျခာက္၍ လည္းေကာင္း အဖြင့္ အ ပိတ္ထား၍
လည္းေကာင္း မဇိၩမပဋိပဒါ အလယ္အလတ္က်င့္စဥ္နည္းျဖင့္ ေျပာဆို ဆံုးမ တတ္ရန္ လြန္စြာအေရးၾကီးပါ၏။
       
ျမတ္ဗုုဒၶ၏ ေကသိမည္ေသာ ျမင္းထိန္းတစ္ေယာက္အားမိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ဆံုးမနည္း
ဆံုးမဟန္ သားေတာ္ရာဟုလာအား လမ္းညႊန္မႈေပးခဲ့ေသာဆံုးမစကားတို႔ ကို အတုယူမွတ္
သားက်င့္သံုး၍ မိဘကသားသမီး ဆရာကတပည့္တို႔ အ ေပၚ ေျပာဆိုဆံုးမ လမ္းညႊန္မႈျပဳ
ၾကမည္ဆိုပါလွ်င္ သာလိမၼာ တပည့္လိမၼာေလးမ်ား ျဖစ္လာၾကမည္မွာ ေသခ်ာပါ၏၊ အခ်ဳပ္
ဆိုရေသာ္ မိဘဆရာတို႔သည္လည္းေကာင္း တပည့္သားသမီးတို႔ သည္လည္းေကာင္း အ
မွားအယြင္းကင္း၍ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ အက်ိဳးစီးပြားေအာင္ ျမင္ ျပီးေျမာက္ၾကေစရန္ 
အေကာင္းအဆံုး အေၾကာင္းအက်ဳိး အမွားအမွန္ကို ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္စဥ္းစား တတ္
ေသာ အသိဥာဏ္ပညာ ၀ိဇၨာမ်က္လံုးတို႔ျဖင့္ အစစအရာရာ ၾကည့္ေန ၾကည့္စား ၾကည့္
သြား ၾကည့္ထိုင္ ၾကည့္ကိုင္ ၾကည့္ယူ ၾကည့္ကူ ၾကည့္ ပိတ္ ၾကည့္အိပ္ ၾကည့္ထ ၾကည့္ျပ 
ၾကည့္ေပး ၾကည့္ေတြး ၾကည့္ေျပာ ၾကည့္လုပ္ၾကပါ ရန္ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါ၏၊
ၾကည့္လုပ္ေနာ္ ၾကည့္လုပ္……….
        
က်မ္းကိုး။    ။သုတၱႏၱ အဂၤုတၱရနိကာယ္ တိကနိပါတ္၊ ေကသိသုတ္ႏွင့္ သုတၱႏၱ
ပိဋကမဇၩိမနိ ကာယ္၊ အမၺလ႒ိက ရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္တို႔ကို မီွျငမ္းျပဳျပင္ တန္ဆာဆင္ ေရးဖဲြ႔ထားပါသည္။
                                                           
အရွင္သိရီဒတၳာလကၤာရ၊

No comments:

Post a Comment

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: