Tuesday, February 28, 2012

၃၈ ျဖာမဂၤလာ

၃၈ျဖာမဂၤလာအေၾကာင္ေလးေတြ၊လကၤာေလးေတြကုိသူငယ္ခ်င္းအားလံုးၾကားဘူး၊ဖတ္ဘူးၾကမွာပါ.....တခ်ိဳ႕
လည္းေမ႕ကုန္တာေလးေတြလည္းရွိမွာပါ.....ဖတ္ဘူးတဲ႕သူေတြလည္းျပန္ဖတ္ခ်င္ဖတ္လုိ႔ရေအာင္၊ ေမ႕ေနတဲ႕
သူေတြလည္းျပန္မွတ္မိေအာင္ကၽြန္ေတာ္ရွာျပီးျပန္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...ညီငယ္ငယ္ေလးေတြ၊ ညီမ
ငယ္ငယ္ေလးေတြ အတြက္ရည္ရြယ္တာပါခင္ဗ်ာ...ဒီ ၃၈ျဖာမဂၤလာ ေတြကုိ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြးပုဂၢိဳလ္မေရြး၊ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကဖို႔၊ ထိုသို႔လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ရန္သူရန္ဘက္မႏွိပ္စက္ႏိုင္ျခင္း အ က်ိဳး ၊ ေဘးရန္ ကင္းကြာ လြန္ခ်မ္းသာျခင္းအက်ိဳး၊ တိုးတက္စည္ကား လြန္ႀကီးပြားျခင္း အက်ိဳးမ်ားကို ရရွိခံစား ၾက ရဖို႔ရာ ၃၈-ျဖာ မဂၤလာ ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္....။

သူငယ္ခ်င္းတုိ႔မွတ္မိလြယ္ေအာင္အလကၤာေလးနဲ႕အခုလုိေဖာ္ျပေပးပါမယ္...

မဂၤလသုတ္(၃၈ျဖာမဂၤလာ တရားေတာ္)

ဗုဒၶေဟာၾကား၊ ဤတရား နာၾကားအာနႏၵာ ။ ေဇတ၀န္ေခၚ၊ ထိုေက်ာင္းေတာ္၊ နီးေသာ္သာ၀ထၱိ။
ေက်ာင္းလွဴရွင္ ကား၊ သူေဌးသား ၊ မွတ္သားအနာတပိဏ္ ။ ထိုေက်ာင္းေတာ္မွာ ၊ ျမတ္ဗုဒၶါ ၊ စံပါေနခိုက္
မွာ ။ အမည္တပါး ၊ မ ထင္ရွား ၊ နတ္သားေရာက္လို႕လာ ။ ညဥ့္ဦးလြန္လာ ၊ သန္းေခါင္ခါ ၊ခ်ဥ္းလာေက်ာင္း
ေတာ္ရာ ။ လြန္စြာႏွစ္ သက္ ၊ အဆင္းဖက္ ၊ လင္းလက္ကိုယ္ေရာင္၀ါ ။ ေဇတ၀န္တြင္း ၊ ကိုယ္ေရာင္၀င္း၊ ထြန္းလင္းေစလ်က္သာ ။ ဗုဒၶထံပါး ၊ ထိုနတ္သား ၊ ၀ပ္တြားဦးခ်ကာ ။ သင့္ရာေနရာ ၊ ရပ္ေနကာ ၊ ေလွ်ာက္
လာထိုဂါထာ။ နတ္လူအမ်ား ၊ ေတာင့္တျငား ၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာရာ ။ ႀကီးပြားေၾကာင္းသာ၊ မဂၤလာ၊ ၾကံပါမရ
ရွာ ။ မဂၤလာကား ၊ ဘယ္တရား ၊ ေဟာၾကားမိန္႕ဆိုပါ ။

( ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ၊ ေဟာညႊန္ျပ ၊ မွတ္ၾကမဂၤလာ)

(၁) လူမိုက္ျဖင့္သာ၊ မေပါင္းရာ ၊ မွတ္ပါမဂၤလာ။

(၂) ပညာရွိသူ၊ ေပါင္းေဖာ္မူ ၊ မွတ္ယူမဂၤလာ။

(၃) ပူေဇာ္ထိုက္သူ၊ ပူေဇာ္မူ ၊ မွတ္ယူမဂၤလာ။

(၄) ေလ်ာက္ပတ္သင့္ရာ၊ ေနထိုင္တာ၊ မွတ္ပါမဂၤလာ။

(၅) ေရွးကျပဳလတ္၊ ကုသိုလ္ျမတ္ ၊ မွတ္အပ္မဂၤလာ။

(၆) ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္အား ၊ ေကာင္းစြာထား ၊ မွတ္သားမဂၤလာ။

(၇) ၾကားျမင္သုတ၊ ျပည့္စံုက ၊ မွတ္ၾကမဂၤလာ။

(၈) လက္မႈသိပၸ၊ တတ္ေျမာက္က ၊ မွတ္ၾကမဂၤလာ။

(၉) ေကာင္းစြာသင္လတ္၊ ၀ိနည္းျမတ္ ၊ က်င့္အပ္မဂၤလာ။

(၁၀) ေကာင္းေသာစကား၊ ေျပာဆိုုျငား ၊ မွတ္သားမဂၤလာ။

(၁၁) မိဘႏွစ္ပါး၊ လုပ္ေကၽြးျငား ၊ မွတ္သားမဂၤလာ။

(၁၂) ဇနီးသားအား၊ ေထာက္ပံ့ျငား ၊ မွတ္သားမဂၤလာ။

(၁၃) ေႏွာက္ယွက္ကင္းစြာ၊ လုပ္ေဆာင္ရာ ၊ မွတ္ပါမဂၤလာ။

(၁၄) စြန္႕ႀကဲဒါန၊ ေပးလွဴက ၊ မွတ္ၾကမဂၤလာ။

(၁၅) သုစရိုက္အား၊ က်င့္ႀကံျငား ၊ မွတ္သားမဂၤလာ။

(၁၆) ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား၊ ေထာက္ပံ့ျငား ၊ မွတ္သားမဂၤလာ။

(၁ရ) အျပစ္ကင္းစြာ၊ လုပ္ေဆာင္ရာ ၊ မွတ္ပါမဂၤလာ။

(၁၈) မေကာင္းစိတ္ထား၊ ႀကံစည္ျငား ၊ ေရွာင္ရွားမဂၤလာ။

(၁၉) ကိုယ္ႏႈတ္ျဖင့္သာ၊ မေကာင္းတာ ၊ ေရွာင္ပါမဂၤလာ။

(၂၀) ကေစာ္အရက္၊ ေလွာ္စာဖက္ ၊ ေရွာင္အပ္မဂၤလာ။

(၂၁) ကုသိုလ္တရား၊ မေမ့ျငား ၊ မွတ္သားမဂၤလာ။

(၂၂) ရိုေသသင့္သူ၊ ရိုေသမူ ၊ မွတ္ယူမဂၤလာ။

(၂၃) မာနမထား၊ ဦးႏွိမ္ျငား ၊ မွတ္သားမဂၤလာ။

(၂၄) တင္းတိမ္၍သာ၊ ေရာင့္ရဲစြာ ၊ ေနပါမဂၤလာ။

(၂၅) သူ႕ေက်းဇူးအား၊ သိတတ္ျငား ၊ မွတ္သားမဂၤလာ။

(၂၆) သင့္ေလ်ာ္သည့္ခါ၊ တရားနာ ၊ မွတ္ပါမဂၤလာ။

(၂၇) သည္းခံတရား၊ လက္ကိုင္ထား ၊ က်င့္ျငားမဂၤလာ။

(၂၈) ဆံုးမစကား၊ နာယူျငား ၊ မွတ္သားမဂၤလာ။

(၂၉) ရဟန္းသူျမတ္၊ ဖူးျမင္လတ္ ၊ မွတ္အပ္မဂၤလာ။

(၃၀) သင့္ခါဓမၼ၊ ေဆြးေႏြးက ၊ မွတ္ၾကမဂၤလာ။

(၃၁) ဣေျႏၵေျခာက္ျဖာ၊ ေစာင့္ထိမ္းရာ ၊ က်င့္ပါမဂၤလာ။

(၃၂) အက်င့္ျမတ္အား၊ က်င့္ႀကံျငား ၊ မွတ္သားမဂၤလာ။

(၃၃) သစၥာေလး၀၊ သိျမင္က ၊ မွတ္ၾကမဂၤလာ။

(၃၄) ျမတ္နိဗၺာန္အား၊ ဆိုက္ေရာက္ျငား ၊ မွတ္သားမဂၤလာ။

(၃၅) ေလာကဓံႀကံဳ၊ စိတ္မတုန္ ၊ မွတ္ကုန္မဂၤလာ။

(၃၆) မေကာင္းႀကံဳလည္း၊ ၀မ္းမနည္း ၊ မွတ္ၿမဲမဂၤလာ။

(၃၇) ေကာင္းတာႀကံဳလတ္၊ မတပ္မက္ ၊ မွတ္အပ္မဂၤလာ။

(၃၈) ေလာကဓံစံု၊ ေဘးမႀကံဳ ၊ မွတ္တံုမဂၤလာ။

မဂၤလာအား၊ ျပဳၾကျငား ၊ ရန္မ်ားေအာင္ႏိုင္ရာ။

ေနရာအေပါင္း၊ ခ်မ္းသာေၾကာင္း ၊ ျပဳေကာင္းမဂၤလာ။

လုိ႕အခုလုိအလကၤာေလးနဲ႕သီကုံးထားပါတယ္...ဖတ္ရတာေကာင္းသလုိ၊ မွတ္မိလည္းလြယ္ပါတယ္... မူရင္း မွာေတာ႕အခုလုိေဖာ္ျပထားပါတယ္...

( မဂၤလာနိဒါန္း )
ဧ၀ံ ေမ သုတံ၊ ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ ၀ိဟရတိ၊ ေဇတ၀ေန အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။ အထ ေခါ အညတရာ ေဒ၀တာ အဘိကၠႏၲာယ ရတၱိယာ အဘိကၠႏၲ၀ဏၰာ ေက၀လကပၸံ ေဇတ၀နံ ၾသဘာေသတြာ ေယန ဘဂ၀ါ ေတႏုပသကၤမိ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂ၀ႏၲံ အဘိ၀ါေဒတြာ ဧကမႏၲံ အ႒ာသိ၊ ဧကမႏၲံ ဌိတာ ေခါ သာ ေဒ၀ တာ ဘဂ၀ႏၲံ ဂါထာယ အဇၩဘာသိ။
အကၽြႏ္ုပ္အာနႏၵာသည္ မဂၤလာတရားေတာ္ကို ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရွ႔ေမွာက္ေတာ္မွ ဤသို႔ ၾကားနာမွတ္သား
ခဲ့ရ ပါသည္။ အခါတပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာ၀တၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး ေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းေသာ
ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူပါသည္။ထိုအခါ မထင္ရွားေသာ နတ္သားတေယာက္သည္ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္၌ ျမတ္စြာဘုရားရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာပါ သည္။ ေဇတ၀န္တေက်ာင္းလံုး နတ္သား၏
ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါျဖင့္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေနပါသည္ ။ ျမတ္စြာဘု ရားရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ နတ္
သားသည္ သင့္ေလ်ာ္ရာအရပ္၌ မတ္တတ္ရပ္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရိုေသစြာ ရွိခိုးျပီးလွ်င္ ဂါထာျဖင့္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္ေလသည္။

( မဂၤလာ တရားေတာင္း )
ဗဟူေ၀ဒါ မႏုႆာ စ၊ မဂၤလာနိ အစိႏၲယံု။
အာကခၤမာနာ ေသာတၳာနံ၊ ျဗဴဟိ မဂၤလ မုတၱမံ။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ နတ္ႏွင့္လူတို႔သည္ စင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္း သာကို လိုခ်င္ေတာင့္တကုန္၍ မဂၤလာတရားေတာ္ကို ၁၂-ႏွစ္ၾကာမွ် ၾကံစည္ေတြးေတာ ပါေသာ္လည္း မ
သိႏိုင္ ၾကပါကုန္။ ထိုမဂၤလာတရားကို ရွင္းလင္းေဟာၾကား ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား။

( ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၾကားမယ္႕ ၃၈ ျဖာမဂၤလာကုိဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ခင္ဗ်ာ..)

1 comment:

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: