Thursday, March 22, 2012

မိတ္ေဆြ(သူငယ္ခ်င္း) ေကာင္း ဆုိတာစာလည္း မေရးျဖစ္တာလည္းၾကာပါျပီ…။ မအားတာလည္းပါပါတယ္...။ စိတ္လည္းနည္းနည္းညစ္ ေနတာမုိ႔

ေရးဖုိ႔လည္း စိတ္သိပ္မပါတာနဲ႕စာေတြဘဲလုိက္ဖတ္ေနျဖစ္တာပါ…။ ဒီေနေတာ႕ KL (KualaLumpur) မွာမ

ေတြ႕တာၾကာျပီျဖစ္ တဲ႕ ျမန္မာျပည္ျပန္ေတာ႔မယ္႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္နဲ႕ေတြ႔ေတာ႔လြန္ခဲ႕တဲ႕ႏွစ္အနည္း

ငယ္က ကၽြန္ေတာ္႔အေပၚ ဒုကၡေတြ ေပးခဲ႕တဲ႕သူငယ္ခ်င္း(ေဟာင္း)တ ေယာက္အေၾကာင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သူငယ္ခ်င္းေတြစကားစပ္လုိ႔ေျပာမိၾကပါတယ္… ။ အဲဒီသူငယ္ခ်င္းအေၾကာင္း လည္းေမ႔ထား

တာၾကာပါျပီ…။ ဒီေန႔မွစကားစပ္မိလုိ႔ျပန္ ေျပာမိၾကတာပါ…။ မိတ္ေဆြသူ ငယ္ခ်င္းေတြအေပၚထားရမယ္႕

သစၥာ၊ ေစာင္႕ထိမ္းရမယ္႔ကုိယ္႔က်င္႔သိကၡာ ေတြကုိ မေစာင္႔ထိမ္းဘဲ ေနာက္ေက်ာဓားနဲ႕ထုိးသြားျပီး ကၽြန္

ေတာ္႔အေပၚ ခုတုန္းလုပ္သြားတဲ႕သူငယ္ခ်င္း (ေဟာင္း) အခု ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ဆုိတဲ႕အေၾကာင္း သူငယ္

ခ်င္း ေတြေျပာလုိ႔သိလုိက္ရပါတယ္…။ အခုလုိ ၾကားရတာစိတ္ေတာ႕မေကာင္းပါ…။ ဒါေၾကာင္႕အခုအလုပ္ 

ထဲ ေရာက္ေတာ႕သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆုိတဲ႕အေၾကာင္းေလးရင္ထဲမွာေျပာခ်င္လာတာမုိ႕ဒီပုိ႕ စ္

ေလးေရ ျဖစ္တာပါ..။ တကယ္ေတာ႕ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးဘ၀မွာ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြ ရွိဖုိ႔

တကယ္လုိအပ္ပါတယ္…။သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘဝကုိ နည္းေပါင္းစံုန ဲ႔ဘက္ေပါင္းစံုကေနစိတ္ ခ်မ္းသာမႈေတြေပး 

စြမ္းႏုိင္ၾကပါတယ္။ တူညီျခင္းေတြနဲ႔ ကဲြျပားျခားနားတာေတြကုိ ေပါင္းစပ္ ထားတဲ့ ၾကားကေနသူငယ္ခ်င္းေတြ

က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ သိနားလည္ဖုိ ႔အခြင့္အေရးေတြ သယ္ေဆာင္လာၾကသလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘဝမွာ

ဘယ္ လုိေန ထုိင္ရွင္သန္သြားရမယ္ဆုိတာကုိ သိေအာင္ကူညီေပးတတ္ ၾကပါတယ္။ တူညီျခင္းက တစ္

ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ခင္မင္ျခင္းကုိ ဆဲြေဆာင္မႈရွိေစၿပီးကၽြမ္း၀င္မႈအတြက္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈကုိရရွိေစပါ

တယ္။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း ေတြကုိၾကည့္မွန္အျဖစ္သေဘာထားလိုက္မယ္ဆုိရင္သူတို႔ကဘယ္လုိလူလဲ

ဆုိတာသိေစဖို႔ ေရာင္ျပန္ ဟပ္ေစတာကုိ ကူ ညီေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မတူညီတဲ့ကြဲျပားတဲ့အျမင္

ေတြကေနလည္းမိတ္ေဆြေတြကမိမိကုိယ္ကုိမိမိတို ႔သိနားလည္ဖုိ႔အေထာက္အကူ ေပးပါတယ္။ ကဲြျပားျခား

နားမႈ ေတြကတျခားေရြးခ်ယ္မႈေတြကုိလည္းျမင္ ေတြ႕ ေစႏုိင္ ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔ 

တစ္ေယာက္ အယူအဆေတြ၊ အေန အ ထုိင္ေတြ၊ ၀ါသနာေတြ၊ စိတ္ ထားခ်င္းေတြ မတူညီၾကတဲ႕မိတ္ေဆြ

သူငယ္ခ်င္းေတြြနဲ႔လည္း ေပါင္းသင္း ဆက္ ဆံ ၾကရ ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ ဘက္ ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ ဆီကေန

လည္းဆဲြေဆာင္ မႈေတြ၊ အတုယူစရာေတြ ရွိေန တတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဆီ ကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္သက္

တဲ့ အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ အေကာင္းဘက္ကေန လက္ခံ သင္ယူၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သံစဥ္ညႇိယူလုိ႔ မရတဲ့ 

အခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ ဆိုတာကုိလည္း လက္ခံထားဖုိ႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဆုိ ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အ

တြက္ အဖုိးတန္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေလးေတြရရွိလာမွာပါ။တစ္စံုတစ္ ေယာက္ရဲ႕ဘဝနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဘဝကဲြျပားတာကုိနားလည္လာတဲ့အခါမွာ ဒီျခားနားခ်က္အ ေပၚ

မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အသိေတြ ရလာႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာမိမိကုိယ္ကုိမိမိမႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့

အခ်က္ေတြ ကုိ မိတ္ေဆြေတြဆီမွာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ မွန္သားျပင္ေပၚက အရိပ္ကုိ လက္ခံဖုိ႔ခက္ခဲခ်င္ခက္

ခဲပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပ မယ့္သူငယ္ခ်င္း ေကာင္း တစ္ေယာက္၊ မိတ္ေဆြေကာင္း တစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ရဲ႕ ဘဝကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ ဖုိ႔ အတြက္ နည္းလမ္း ေတြရွာေဖြေပးဖို႔အေထာက္အကူေပးမွာေတာ႕အမွန္ပါ။ 

ဒါဟာမိတ္ေဆြ(သူငယ္ခ်င္း )ေကာင္း ေတြကေပးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္လက္ေဆာင္မြန္ေတြပဲေပါ႕။ သူ

ငယ္ခ်င္းေကာင္း တစ္ ေယာက္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရတာဟာ ထုိသူက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘဝကုိ သာယာစုိေျပ 

လာေစတာ ေၾကာင္႕ပါ။ မ်က္ရည္ေတြ နဲ႔ ဘဝအခက္အခဲေတြ ၾကားထဲကေန သူငယ္ခ်င္းေတြက ရယ္ရႊင္

ျခင္းကုိ ေတြ႕ရွိဖုိ႔ ဝုိင္းဝန္း ကူညီတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘဝရွင္သန္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္း ဆံုးေသာ 

စိတ္သက္သာမႈနဲ႔ အားအင္ေတြကုိ ေ၀မွ်ေပးတဲ့ ထူးျခားတဲ့ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရတဲ့အခါ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကံေကာင္းတဲ့သူ ျဖစ္လာမွာပါ။
မိတ္ေဆြ သူငယ္ ခ်င္းေကာင္း ဆုိတာ မိမိကုိ အင္မတန္ ေပးႏုိင္ခက္တဲ့ အရာကုိ ေပးတတ္ပါ တယ္။ အင္မ 

တန္ ျပဳႏုိင္ခက္တဲ့ အမႈမ်ိဳး၊ အကူအညီမ်ိဳးကုိ လုပ္ေဆာင္ ေပးတတ္ပါတယ္။ မိမိကသတိလက္လြတ္ ျဖစ္လုိ ႔ 

ပဲ ျဖစ္ေစ၊ တျခားအေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ ေစမ ေကာင္းသျဖင့္ ေျပာဆုိမိတဲ့စကား၊ ျပဳမူမိတဲ့ 

အျပဳ အမူမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း သည္းခံတတ္ ရပါ တယ္။ မိမိက လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေစခ်င္တဲ့၊ မေပါက္ၾကား ေစလုိ

တဲ့ စကား ကုိေျပာတဲ့ အခါမွာလည္း အဲဒီစကား မေပါက္ၾကားေအာင္ လံုၿခံဳေအာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေပးတတ္ ရပါ

တယ္ ။ ေဘး အႏၱ ရာယ္ ေတြ နဲ႔ႀကံဳေတြ႕လာရင္လည္းမိမိကုိ ေက်ာခုိင္းစြန္႔ခြာမသြားပါဘူး။ခ်န္မပစ္ခဲ့ပါဘူး။ 

အေၾကာင္း မသင့္လုိ႔ မိ မိမွာ ပစၥည္းဥစၥာ ဆင္းရဲသြားတဲ့ အခါမ်ိဳး၊ အဆင့္အတန္းေလွ်ာဆင္း နိမ့္က်သြားတဲ့

အခါ မ်ိဳးမွာလည္း မိမိကုိ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳပါဘူး။ အထင္ေသးတဲ့ အေျပာမ်ဳိး၊ အထင္ေသးတဲ့ အၾကည့္မ်ိဳးနဲ႔ 

မၾကည့္တတ္ပါဘူး …။မိတ္ေဆြစစ္ဆုိတာ ကုိယ္က ခ်မ္းသာရင္ ေအာင္ျမင္ရင္ ေက်ာ္ၾကားသြားရင္လည္း မနာလုိ မ႐ႈစိမ့္ မျဖစ္ပါ

ဘူး။ မိမိနဲ႔ ထပ္တူစြာပဲ (ဥပေကၡာစိတ္နဲ႔) ၀မ္းသာေန တတ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ေက်ာ္ၾကားမႈကုိ 

၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ တစ္ျခားသူေတြကုိေတာင္ တစ္ဆင့္ ျပန္ေျပာျပေနတတ္ပါေသးတယ္။ မိတ္ေကာင္း

ေဆြေကာင္း ဆုိ တာ သဒၵါတရားနဲ႔ လည္းျပည့္ စံုပါတယ္။ စင္ၾကယ္တဲ့ သီလလည္းရွိပါတယ္။ အၾကားအျမင္ 

ဗဟုသုတ မ်ားပါ တယ္။ ၀န္တုိ ျခင္း လည္းမရွိပါဘူး။ ဒီလုိစိတ္ထားမ်ိဳးရွိတဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း

ေတြနဲ႔ သာ ကၽြန္ ေတာ္ တုိ႕ဘ၀ခရီးမွာ ႀကံဳေတြ႕ရရင္ သိပ္ကုိ ေအးခ်မ္း ေျပလြင္တဲ့ ဘဝခရီး ျဖစ္မွာပါ။ စိတ္

ေကာင္း၊ ႏွလံုးေကာင္း ရွိတဲ့ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ဆုိတာမ်ိဳးဟာ စိန္ ေကာင္း 

ေက်ာက္ေကာင္းလုိ ရွားပါး ပါတယ္။ သူတစ္ပါးကုိ အထင္ေသး အျမင္ေသး ကဲ့ရဲ႕ အျပစ္ ျမင္ခ်င္သူ မီးဖုတ္

ေက်ာက္လုိ အတုအေယာင္ မိတ္ေဆြ သူ ငယ္ခ်င္း ေတြကအမ်ားသား ပါ။ အခက္အခဲေတြ၊ အႏၱရာယ္ရန္

စြယ္ေတြ၊ မုိးသားေတြ ကင္းစင္ၿပီး အရာခပ္ သိမ္းေအးခ်မ္း ေန တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ရဲ႕လုိအပ္

ခ်က္မွန္သမွ် ကူညီေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အေပါင္း အသင္း မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း ေတြက လက္နဲ႔ သပ္ခ်လုိ႔ 

မကုန္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပား လြန္းလွ ပါတယ္။ ကုိယ္ ရီေမာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကုိယ္နဲ႔ လုိက္ၿပီး ရီေမာမယ့္

သူေတြ မ်ားလွေပ မယ့္ငုိခန္း နဲ႔ ႀကံဳလာတဲ့အခါ ကုိယ္ တစ္ေယာက္ထဲပဲ ရွိေနလိမ့္မယ္ဆုိတာ နားလည္ပါ 

သင္႕ပါတယ္ ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး သာမန္အခ်ိန္မွာ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြ အျဖစ္နဲ႔ ေျပလည္ေနမယ္ ထင္ရေပမယ့္ 

မက္ေမာေလာက္တဲ့ အခြင့္အေရး တစ္ခုခု၊ ရစရာ တစ္ခုခု ရွိလာၿပီဆုိရင္ မိတ္ ေဆြအျဖစ္ကေန ရန္သူၿပိဳင္ 

ဘက္ ေတြအျဖစ္နဲ႔ ေရာက္ရွိသြားတတ္တာလည္း ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ အဲဒီမွာ ရစရာရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ၊ အ

ေျခ အေနေကာင္း ေတြကုိ ကြယ္လႊင့္ပ်က္စီး ဆံုးပါး သြားေစလုိတဲ့ မနာလုိ ဝန္တုိမစၦရိယစိတ္မ်ားတဖြားဖြား

ေပၚ လာတတ္ပါတယ္။ ငါသာယူမယ္၊ ငါသာရေစမယ္ဆုိတဲ့ အတၱစိတ္နဲ႔ တစ္ဖက္လူကုိ မၾကည္ျဖဴႏုိင္ေတာ့

ဘဲ ပ်က္ စီးသြားေအာင္ မႈတ္ထုတ္ ဖ်က္ဆီးတတ္႐ံုသာမက မိတ္ေဆြစာရင္းကေန မသိမသာ ဖယ္ရွားလုိ႔ 

ရန္သူစာ ရင္း ကုိ သြတ္သြင္းတတ္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္းရွိတတ္ပါ။ အဲဒီလုိသူငယ္ခ်င္း မ်ိဳး

နဲ႕ဆုိရင္ အခက္အ ခဲနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ႀကံဳေတြ႕တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကုိယ့္ကုိ ဘာမွ မကူ ညီ မ႐ုိင္းပင္းတဲ့ 

မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ိဳး၊ ကုိယ္လြတ္႐ုန္း သြားတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ ခ်င္းမ်ိဳးနဲ႔ဆုိရင္ေနာက္ေနာင္ဘယ္

ေသာအခါမွ ခရီး အတူတူ( အတူတကြေပါင္းသင္း ) မ သြားပါနဲ႔လုိ႔ဘဲ ေျပာလုိက္ခ်င္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လည္း

ဆုိေတာ႕အဲဒီ လုိ မိတ္ေဆြ သူ ငယ္ခ်င္းဆုိ အခြင္႕အေရးရရင္ကုိယ္႕ရဲ႕ေနာက္ေက်ာကုိဓားနဲ႕ထုိးဖုိ႕၀န္မ

ေလးတတ္တဲ႕ မိတ္ေဆြမပီသတဲ႕ သူ ငယ္ခ်င္းေကာင္းမပီသတဲ႕သူေတြမုိ႔ပါ…( ခံလုိက္ရလုိ႔ေျပာေနျခင္းပါ )။မိတ္ေဆြ(သူငယ္ခ်င္း)ေကာင္းဆုိတာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ကၽြန္းကုိကိုင္း မွီ၊ကုိင္း ကုိ ကၽြန္း မီွ ဆုိသ

လုိ အျပန္အလွန္ မွီခုိ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိၾကရ ပါမယ္။ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္တဲ့အရည္ အ

ခ်င္းေတြကုိ တစ္ေယာက္ကေလးစားအသိအမွတ္ျပဳၿပီးတစ္ေယာက္ ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကုိ တစ္ေယာက္က

ေဖးမကူ ညီ ျဖည့္ စြမ္းေပး ရပါမယ္။ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ေဘး အႏၱရာယ္ကုိ တစ္ေယာက္က ကာကြယ္ေစာင့္

ေရွာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကုိ တစ္ ေယာက္က ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူတတ္ ရပါမယ္။ 

တစ္ေယာက္က ေကာင္း စား ရင္ က်န္ တစ္ေယာက္က မနာလုိ ၀န္တုိျခင္း မရွိပါဘဲ မုဒိတာစိတ္ ထားရွိ

တတ္ ရပါမယ္။ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ အ မွားကုိ တစ္ေယာက္က သည္းခံခြင့္လႊတ္ၿပီး တစ္ေယာက္ရဲ႕အ က်ိဳးကုိ 

တစ္ေယာက္က ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဟာ မိတ္ေဆြ(သူငယ္ခ်င္း)ေကာင္းေတြရဲ႕ က်င့္ႀကံအပ္တဲ့ေကာင္းျမတ္ 

တဲ့ လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ဆုိတာကေတာ့ တစ္ကုိယ္ေကာင္း မဆန္တဲ့ သူ။ ေစတ နာ

မွန္ ကန္တဲ့သူ၊ အက်ိဳးတူ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သတၱိရွိရွိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ကူညီ လုိစိတ္ရွိသူ၊ အခက္အခဲ အ

ၾကပ္အ တည္းေတြနဲ႔ အေရးႀကံဳ လာတဲ့အခါ ေခါင္းေရွာင္ ေသြဖီ မသြားပါဘဲ မိမိေရွ႕ကေန မားမားမတ္မတ္

ရပ္ၿပီး ကူ ညီ ေျဖရွင္းေပးတာေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူ တစ္ေယာက္ဟာ အျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အမွားအယြင္း

နဲ႔ အျပစ္ေတြ ကုိပဲ ၾကည့္ေျပာေနမယ္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကုိပဲ ျမင္ေနမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကုိ သူ႔အ

ေပါင္း အသင္း မိတ္ေဆြ ေတြက ေရွာင္ရွားဖယ္ျပန္ သြားၾကမွာ ဓမၼတာပါ။ အဲဒီနည္းနဲ႔ လူေတြကုိ စည္း႐ံုး

သိမ္းသြင္းလုိ႔ မရႏုိင္ပါ ဘူး။ လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈန ဲ႔ျပစ္ခ်က္ဆိုတာ အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ရွိတတ္ 

ၾကတာ သဘာ၀ပါ။ ပုထုစဥ္ လူသားမုိ႔ ေျခာက္ပစ္ကင္း သဲလဲစင္ တယ္ဆုိတာ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္

ဆီကေန အေကာင္းေတြ ခ်ည္း ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ မရစေကာင္း တာကုိေတာ့ နား လည္ ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္း တစ္ပြင့္ရဖုိ႔ ေငြေၾကးဥစၥာနဲ႔ ပံုေအာေပးၿပီး ရႏုိင္ေပမဲ့လည္း 

မိတ္ေဆြ (သူငယ္ခ်င္း)ေကာင္း တစ္ေယာက္ကုိ ရရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ေတာ့ ေငြကုိပံုေအာေပးလို႔ မရႏုိင္ေကာင္း

ပါဘူး။ စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္းထက္ မိတ္ေကာင္း ေဆြ ေကာင္းက ပုိၿပီး ရွားပါတယ္။ ပုိၿပီး လည္းတန္

ဖုိး ႀကီးပါတယ္။ စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္းကုိ တန္ဖုိးထား သတ္မွတ္လို႔ ရႏုိင္ေပမယ့္ မိတ္ေဆြ(သူငယ္

ခ်င္း )ေကာင္း ဆုိတာ တန္ဖုိးျဖတ္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး….ဒါေၾကာင္႕သူငယ္ခ်င္း (ညီငယ္၊ ညီမငယ္) တုိ႕လည္း

ဘ၀ မွာ မိတ္ေဆြ(သူငယ္ခ်င္း) ေကာင္းပီသေအာင္က်င္႕ၾကံအားထုတ္ၾက ရင္းစစ္မွန္တဲ႕မိ္တ္ေဆြ(သူငယ္

ခ်င္း)ေကာင္း နဲ႕ေတြ႕ဆုံႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ဆႏၵျပဳလုိက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ……။


4 comments:

 1. အစ္ကိုရဲ႕ပို႕စ္အသစ္ေလးကို အေျပးလာဖတ္တာ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားၾကီးရပါတယ္ဗ်ာ......သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆိုတာ လူတစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္ရတဲ႕အခ်က္ေတြထဲမွာလည္း တစ္ခ်က္အပါအ၀င္ေပါ႕...မိတ္ေဆြစစ္ရဖို႕ဆိုတာ စိတ္ေကာင္းေက်ာက္ေကာင္းရဖို႕ထက္ပိုရွားတာေပါ႕ဗ်ာ....အစ္ကို႕ရဲ႕ေစတနာေလးေတြကိုလည္း နားလည္ခံစားမိပါတယ္....စာေကာင္းေလးေတြအတြက္ေက်းဇူးပါ.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. အခုလုိ လာေရာက္အားေပးလုိ႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ညီေလး ဆူးေရ...
   ခင္မင္စြာျဖင္႔
   ရာဇာေထြး

   Delete
 2. သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆိုတာ ခ်စ္သူထက္သာတယ္ေနာ္..ကုိရာဇာ

  ReplyDelete
 3. ဒုကၡေရာက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ေစတနာက ကိုယ့္ကိုျပန္အက်ိဳးေပးတာေပါ့ ေမာင္ရာဇာေရ။
  လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အတြင္းစိတ္ကို ကိုယ္အခက္အခဲေတြ႔တဲ့အခါမွ ထင္ထင္ရွားရွားသိရတယ္။
  မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အာေဘာ္ေလးဖတ္သြားတယ္ အေရးအသားေကာင္းတယ္။
  စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

  ေမတၱာျဖင့္
  အန္တီတင့္

  ReplyDelete

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: