Monday, April 23, 2012

ကညင္ကုန္းေက်းရြာ မီးစက္အလွဴအတြက္ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ စာရင္း


သဒၶါၾကည္လင္ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္အေပါင္းတုိ႔ ခင္ဗ်ာ…..


ဦးဇင္း အရွင္၀ိမလ၀ံသ မွဦးေဆာင္၍ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ၀က္ျခံဂယက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကညင္ကုန္းေက်း

ရြာေလး အတြက္မီးေပးႏုိင္ရန္ မီးစက္အလွဴကုိ ( ၁၁. ၀၄. ၂၀၁၂ ) ရက္ေန႔တြင္စတင္ခဲ႕ ပါတယ္…။ ယခု မီးစက္အလွဴအတြက္

ကုန္က်မယ္႔ အေထြေထြစာရင္းကုိ တြက္ခ်က္ၾကည္႔ရာတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ က်ပ္သိန္း ၃၀ ေလာက္ကုန္ က်မွာျဖစ္ေၾကာင္းခန္႔မွန္း

တြက္ခ်က္ထားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…။ အသုံးျပဳမယ္႔မီးစက္အမ်ိဳးအစားကေတာ႕တရုတ္နီစက္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ ပါတယ္ ….။ ( ျမင္းေကာင္ေရ

4 ေကာင္ အားနဲ႕ 15000 W (15 KW ) မီးအားထုတ္ေပး ႏုိင္မဲ႕ ဒိုင္နမို အပါအ၀င္ မီးစက္တစုံစာအတြက္ ) ယေန႔ ရန္ကုန္ ေပါက္

ေစ်းက်ပ္ ၁၄ သိန္း ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ….။ လုိအပ္ေသာ မီးေခ်ာင္းမ်ား၊ မီးၾကိဳးမ်ား၊ မီးစက္ထားရန္အမုိးအ ကာပါေသာ မီးစက္

အိမ္ ေလးႏွင္႕သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္စာရိတ္ ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၾကည္႔ရာတြင္ က်ပ္ သိန္း ၃၀ ေလာက္ ကုန္က်

မယ္လုိ႔ တြက္ခ်က္ထား ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ….။ 
ယခုအသုံးျပဳရမယ္႔ စက္အေၾကာင္းေလး နည္း နည္း ေျပာျပပါမယ္ခင္ဗ်ာ…။ ဒီတရုတ္နီစက္ဟာဆုိရင္ ဒိုင္နမုိနဲ႕တြဲဖက္အသုံးျပဳ

ရျပီး၊ စက္ကုိလက္ (စက္ေဂါက္ ) နဲ႕ လွည္႔ႏႈိးရတဲ႕ စက္အမ်ိဳးအစားပါ...။ အသုံးျပဳရာတြင္ အနည္းငယ္အ သံဆူပါတယ္..။  စက္ေမာင္း

ေနတဲ႕ အခ်ိန္ အင္ဂ်င္အပူသက္သာေစရန္ ေရတုိင္ကီ မွေရကုိ အျမဲတမ္းလဲေပးေနရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..။ အခု ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ မီးေပးမဲ႕

အိမ္ေျခ ကုိ 120 လုိ႔ခန္႔မွန္းထားပါတယ္..။ တအိမ္ကုိ မီးႏွစ္ပြင္႕ မီးေခ်ာင္ ၂ ေခ်ာင္းနဲ႕ တြက္မယ္ ဆုိရင္ မီးေခ်ာင္းတေခ်ာင္းကုိ 40W 

မုိ႔ ၂ေခ်ာင္း ဆုိရင္ 80 W က်ပါမယ္…။ ဒါေၾကာင္႕ တအိမ္ကုိ 100 W နဲ႕ပဲ တြက္ၾကည္႔ရင္ အိမ္ေျခ 120 မုိ႔ 12000 W ( 12 KW )

ေလာက္လုိအပ္ပါမယ္ ခင္ဗ်ာ..။ ကုိ္ယ္္အသုံးျပဳ သြယ္ တန္းမယ္႔ မီးၾကိဳးအရွည္ တြက္ဓါတ္အားပါ ထည္႔တြက္ ရမွာမုိ႔ 15000W 

( 15 KW ) ေလာက္အသုံးျပဳ ရင္ပုိျပီးအ ဆင္ေျပႏုိင္ပါမယ္ ခင္ဗ်ာ …။ဒါေၾကာင္႕ ေစ်းေလးလည္း သင္႕တင္႕ သလုိ အသုံး လည္းတဲ႕

တာမုိ႔ ဒီစက္ေလးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…။ ဘုရင္႔ေနာင္လမ္းမၾကီးတေလွ်ာက္၊ ေရႊ ပုန္းညွက္အိမ္ရာ

(ေရေၾကာင္းသိပၸံေရွ႕) ၊ ဆင္မလုိက္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ပန္းဆုိးတန္း၊ လမ္းမေတာ္စတဲ႕မီးစက္အေရာင္း ဆုိင္ေတြမွေတာ႕ မီးစက္ 

အေကာင္းစားေတြေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ…။ လွဴခ်င္ေပမယ္႕ ေစ်းၾကီးတာမုိ႔ မတတ္ႏုိင္ပါ ဘူးခင္ဗ်ာ…။ ေစ်းအခ်ိဳ ဆုံး မီး

စက္ 20 KW ထုတ္ေပးႏုိင္တဲ႕တရုတ္ဖက္ဆက္ မီးစက္တလုံးရဲ႕တန္ဖုိးက ၄၁ သိန္း ေလာက္ရွိေနတာမုိ႔ လက္ခံရ ရွိထား 

တဲ႕အလွဴေငြေပၚမူတည္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မတတ္ႏုိင္ေသးတာမုိ႔ တရုတ္နီအမ်ိဳးအစားစက္ကုိသာကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ ထား

ေၾကာင္းအသိေပးတင္ျပလုိက္ ရ ပါတယ္ခင္ ဗ်ာ...။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႕ (၁၁. ၀၄. ၂၀၁၂) မွစ၍ ယေန႕အထိ ေကာက္ခံရရွိထားေသာအလွဴေငြ ႏွင္႕အလွဴ ရွင္စာရင္း မ်ားကုိေအာက္

တြင္ေဖာ္ျပေပးထားပါမယ္ ခင္ဗ်ာ… ။ ေမလပုိင္း ကုန္တဲ႕အထိ အလွဴေငြကုိေကာက္ခံမွာျဖစ္သ လုိ မီးစက္ အလွဴအတြက္ျပီးျပည္႔စုံလုိ႔ 

ပုိလာမယ္႔အလွဴေငြကုိလည္း မီးစက္အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ ထပ္မံျပီး အလွဴအတန္းတခုခုျပဳလုပ္ေပး မွာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအ

ေၾကာင္းၾကားအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…။( ၁၁. ၀၄. ၂၀၁၂ မွစ၍ ယေန႔ထိေကာက္ခံရရွိထားေသာအလွဴေငြစာရင္း )


စဥ္..  အေရအတြက္................................  ေငြအမ်ိဳးအစား.............
၁။      ၂.၅၈၃.၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
၂။              ၁၄၉၈ ( စကၤာပူေဒၚလာ )
၃။              ၂၀၀ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ )
၄။             ၁၅၈၀ ( မေလးရွားရင္းဂစ္ )
၅။             ၂၇၀၀ ( ဒိန္းမတ္ခရုိနာ )
၆။              ၁၀၀ ( အဂၤလန္ ေပါင္)
၇။            ၁၀၀၀ ( အိႏၵိယ ရူပီး )

( အလွဴရွင္အမည္ ႏွင္႕ လွဴဒါန္းေငြမ်ား စာရင္း )

 စဥ္ အမည္................................... ေနရပ္  လွဴဒါန္းေငြ..............
  ၁အရွင္၀ိမလ၀ံသ  ( ၀ိရဓမၼ ) နာလႏၵာတကၠသုိလ္အိႏၵိယနုိင္ငံ        ၂၀၀၀၀၀ိ/  ( က်ပ္ )    
  ၂အရွင္သုဇာတ နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ   ၁၀၀၀၀၀ိ/  ( က်ပ္ )  
  ၃
ေဒါက္တာ အရွင္သုဇယဥာဏ
         ၅၀၀၀၀ိ/  ( က်ပ္ )
  ၄အရွင္ဇနက ( ေမာ္လူး ) နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ     ၅၀၀၀၀ိ/  ( က်ပ္ )
  ၅အရွင္သာသန (နတ္ေမာက္) နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ   ၁၀၀၀၀၀ိ/  ( က်ပ္ )
  ၆အရွင္ေကာဝိဒ  (စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုုးဆြမ္းေလာင္း)  ျမန္မာျပည္   ၁၀၀၀၀၀ိ/  ( က်ပ္ )
  ၇မလြမ္း      ( အလြမ္းျမိဳ႕) ျမန္မာျပည္      ၂၀၀၀၀၀ိ/  ( က်ပ္ )
  ၈လမင္း      ( ခ်စ္စံအိမ္ ) ျမန္မာျပည္    ၂၀၀  (us ေဒၚလာ)
  ၉မတူးတူးမာ ျမန္မာျပည္ (မုံရြာ)     ၃၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )     
  ၁၀မ ခုိင္စုလႈိင္ ျမန္မာျပည္ (ရန္ကုန္)   ၁၀၀၀၀၀ိ/  ( က်ပ္ )
  ၁၁ဦးေစာလြင္+ေဒၚၾကည္စိန္ ျမန္မာျပည္ ( ဖဒုိ )   ၁၀၀၀၀၀ိ/  ( က်ပ္ )
  ၁၂မခုိင္ႏွင္းေအး ျမန္မာျပည္ (ရန္ကုန္)     ၂၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
  ၁၃ေမာင္၀င္းထြဋ္ဦး+မခိုင္ဇာေအာင္ (အခ်စ္ကိုကိုးကြယ္သူေလး) ျမန္မာျပည္-(ေရႊေတာင္ၿမိဳ့)     ၁၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
  ၁၄ကိုဖိုးဇင္ + မခင္၀င္း ျမန္မာျပည္ (မုံရြာ)     ၂၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
  ၁၅ကိုဘုိဘို + မစုစု ျမန္မာျပည္ (မုံရြာ)       ၅၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
  ၁၆ထိုက္ထုိက္ + ဒုိက္ဒုိက္ ျမန္မာျပည္ (မုံရြာ)       ၃၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
 ၁၇ဦးေက်ာ္ျငိမ္း+ ေဒၚရဲေမၾကည္ ျမန္မာျပည္ (ရန္ကုန္)     ၁၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
 ၁၈မစုိးစုိးျငိမ္း ျမန္မာျပည္ (ရန္ကုန္)       ၅၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
 ၁၉မမီမီထြန္း (ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း မုိးနဲျမိဳ႕)   ၁၀၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
 ၂၀ကိုေအာင္ၾကီး+မသႏၱာ(သား)ေမာင္ေအာင္ကိုကိုဦး
(သမီး)မေမျမတ္နုိးေအာင္
ျမန္မာျပည္ (ရန္ကုန္)     ၃၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
  ၂၁
မိခင္ၾကီးေဒၚသန္းသန္း၊ (သမီး)ရဟန္းမယ္ေတာ္
ေဒၚေမာ္လီစုိး ႏွင္႕(သားမ်ား) မုိးမုိးေဇာ္စုိး၊ ေက်ာ္
ေက်ာ္စုိး၊ ေသာ္ေသာ္စုိး၊ (ညီမ) ေဒၚသန္းသန္းနဳ
(ေမာင္) ဦးလွေအာင္ မိသားစု

အဂၤလန္
  ၇၃၃၄၀၀ိ/  ( က်ပ္ )
  ၂၂ေဒၚမီမီညႊန္႔ အဂၤလန္   ၁၃၃၃၀၀ိ/  ( က်ပ္ )
  ၂၃ေဒါက္တာဦးမ်ဳိးညြန္႔+ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္မာမာ
ႏွင္႔ သားသမီး ေျမးတစ္စု 
အဂၤလန္  ၁၀၀ ( အဂၤလန္ေပါင္ )
  ၂၄ေဒါက္တာမာလာေအး အဂၤလန္   ၁၃၃၃၀၀ိ/  ( က်ပ္ )
  ၂၅ရာဇာေထြး ( blog မွတ္စု ) မေလးရွား   ၃၀၀၀၀၀ိ/  ( က်ပ္ )
  ၂၆ေမာင္ ေနလင္းစုိး မေလးရွား ( ကလန္း )  ၂၀၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၂၇ေမာင္ဇာလင္းဟန္+မမ်ိဳးမ်ိဳး မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)  ၃၀၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၂၈လြင္ျပင္+ jasmine    ( စံပယ္ခ်ိဳ ) မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)  ၁၀၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၂၉ဦးညီျဖဴ + ေဒၚျမေ၀ ( မိသားစု ) မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)  ၂၀၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၃၀
ဦးေအာင္ခင္ဇံ + ေဒါက္တာေဒၚသႏၱာေအာင္
(သမီး) မ ေအးခုိင္ဇံ
မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)  ၂၀၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၃၁ဦးစံရီ + ေဒၚသန္းသန္းေအး ( မိသားစု ) မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)  ၂၀၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၃၂ဦးလွျမင္႕ + ေဒၚစန္းစန္း     ( မိသားစု ) မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)    ၅၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၃၃ဦးမ်ိဳး၀င္းတင္ + ေဒၚျငိမ္းျငိမ္းေ၀ ( မိသားစု ) မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)    ၁၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၃၄ေမာင္စုိင္းေလး မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)   ၁၀၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၃၅ဦးညီညီေအာင္ နွင္႔ ဇနီး မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)     ၂၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၃၆ကိုလွိဳင္ နွင္႔ ဇနီး မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)     ၅၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၃၇ကိုထြန္းေဇာ္ မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)     ၂၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၃၈ကိုသစ္ဆန္း မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)     ၁၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၃၉ကိုေက်ာ္ၾကီး မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)     ၁၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၄၀ကိုေဇာ္ထိုက္ မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)     ၁၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၄၁ေမာင္ေက်ာ္ မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)     ၅၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၄၂နန္းျမတ္ထားခိုင္ မေလးရွား (ကြာလာလမ္ပူ)     ၅၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၄၃ကုိဂၽြန္သိန္းျမင္႕ဒင္ ဒိန္းမတ္    ၂၀၀ (ဒိန္းမတ္ ခရုိနာ)
  ၄၄ေစာဘာတုိးေဂ ဒိန္းမတ္     ၅၀၀၀၀ိ/ ( က်ပ္ )
  ၄၅
ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦး+မသီတာဦး
သား- ေမာင္ ေဇဦး
သမီးၾကီး - ရႊန္းရႊန္း ႏွင့္ သမီးငယ္ ႏွင္းႏွင္း
ဒိန္းမတ္    ၅၀၀ (ဒိန္းမတ္ ခရုိနာ)
  ၄၆ကုိလင္းလင္းထြန္း ဒိန္းမတ္   ၁၀၀၀ (ဒိန္းမတ္ ခရုိနာ)
  ၄၇ကုိ၀င္းတင္( ကုိေျပာင္ၾကီး ) ဒိန္းမတ္   ၁၀၀၀ (ဒိန္းမတ္ ခရုိနာ)
  ၄၈ေမာင္ မင္းမင္း စကၤာပူ      ၅၀ (စကၤာပူ ေဒၚလာ)
  ၄၉ေစာလင္းဦးခိုင္ စကာၤပူ     ၃၀ (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
  ၅၀ခင္သူဇာစိုး စကာၤပူ     ၃၀ (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
  ၅၁မုိ႔မို႔ျမင့္ေအာင္ စကာၤပူ     ၃၀ (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
  ၅၂ထက္လက္ဝင္း စကာၤပူ     ၁၀ (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
  ၅၃ခြန္ေအာင္သူရစိုး စကာၤပူ     ၁၀ (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
  ၅၄ေနာ္ကြဲေစာ စကၤာပူ    ၁၀၀ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၅၅မေဆြထူးမား စကၤာပူ    ၂၀၀ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၅၆ကုိထြန္းျမတ္မုိး+ မခင္ညိဳႏု
သား- ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
စကၤာပူ    ၁၀၀ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၅၇မတင္ဇာေက်ာ္ စကၤာပူ      ၃၀ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၅၈ဦးခင္ေမာင္၀င္း+ ေဒၚေဌး စကၤာပူ      ၁၀ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၅၉ေမာင္ ေအာင္ကိုသန္႔+မႏွင္းအိခိုင္ စကၤာပူ      ၅၀ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၆၀ရင္ျမင့္ထြဋ္ စကၤာပူ      ၁၀ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၆၁ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+ မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္
(သမီး-ေစာရဒီယာ)
စကၤာပူ      ၅၀ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၆၂မ သူသူလွိဳင္ စကၤာပူ        ၅ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၆၃
PPL နွင့္ Jalan Papan , Avery  Lodge မွ
ျမန္မာမ်ားေကာင္းမႈ
စကၤာပူ    ၇၁၀ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၆၄မျငိမ္းျငိမ္းအိ စကၤာပူ      ၁၀ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၆၅မရင္ရင္စန္း စကၤာပူ      ၁၃ (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၆၆အန္တီတင္႔(အန္တီတင္႔ရဲ႕အမွတ္တရေလးမ်ား) စကၤာပူ     ၅၀ (စကၤာပူေဒၚလာ)  
  ၆၇ေဒၚခင္မာတင္ နယူးေဒလီ     ၁၀၀၀  ( ရူပီး )
 


 


 
ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား ႏွင္႕ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမေတြအားလုံး ဘ၀အေမာေတြေျပၾကပါေစခင္ဗ်ာ..

ရာဇာေထြး


မွက္ခ်က္။   ။  ကညင္ကုန္းေက်းရြာ မီးစက္အလွဴ အတြက္ ေကာက္ခံရရွိျပီးေသာအလွဴေငြ စာရင္း မ်ားကုိ

ေအာက္ပါ ဘေလာ႕ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ...။

၀ိရဓမၼ

အလြမ္းျမိဳ႕ေလး

ခ်စ္စံအိမ္

ရာဇာေထြး blog မွတ္စု


အလွဴအတြက္ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ။

              အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                = +918083881812

ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္         = ashinwimalawuntha@gmail.com
.
                                   အလြမ္းျမဳိ႕ေလး

ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္         =  alwanmyolay@gmail.com
.
                                မေလးရွား တာ၀န္ခံ

                              ရာဇာေထြး ( မေလးရွား )

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                = 016 6787843

ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္         = yarzar.htwe5@gmail.com
.
                                  စကာၤပူ  တာဝန္ခံ  

                               နန္းေထြးစႏၵာ (စကာၤပူ)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                  = +6593812015

ဆက္သြယ္ရန္ေမလ္း                = rainblue2010@gmail.com

                  ဘဏ္အေကာင့္ထဲလႊဲခ်င္သူမ်ားအတြက္

Bank Account- OCBC-Bank( Account No. 581-308-608-001)
.
                                    ေဇာ္ေဇာ္ (စကာၤပူ)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                 = +6581422464
.
                                  ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံ

                           အရွင္သီရိႏၵ (ရန္ကုန္- တာေမြ)

ဆက္သြယ္ရန္ေမလ္း             = thirinda000387@gmail.com
.
                         မၾကင္စန္း (ရန္ကုန္- သဃၤန္းကြ်န္း)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                = 09- 73036380
                        
                  ဘဏ္အေကာင့္ထဲလႊဲခ်င္သူမ်ားအတြက္
     Bank Account-( Account No. 027-121-013-4461)
             ( ကေမၻာဇဘဏ္ - သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္ )
.
                                  တူးတူးမာ (မံုရြာ )

ဆက္သြယ္ရန္ (ရံုးဖုန္း)             = 71-23629

ဆက္သြယ္ရန္ေမလ္း                = ttchitnyima@gmail.com
. 
(ရာဇာေထြး blog မွတ္စု)

2 comments:

  1. ပီတိျဖစ္ရပါတယ္ အလွဴရွင္မ်ားေနာက္ထပ္တုိးလာပါေစ

    ReplyDelete
  2. Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
    http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

    ReplyDelete

“ သင္႔ရဲ႕စကားေလးတစ္ခြန္းက ေန႔သစ္ေတြအတြက္ အားေဆးေလးတစ္ခြက္ပါ”... သူငယ္ခ်င္း ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးဘ၀ အေမာေတြေျပ ၾကပါေစခင္ဗ်ာ...
“ Blog မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား..”

Color Code ယူရန္: